2

Profiel van de organisatie
Roessingh Concern

Roessingh Concern is een organisatie die met al haar onderdelen actief is in specialistische revalidatiebehandeling en -zorg, wetenschappelijk onderzoek en commerciële activiteiten op het gebied van revalideren. Kortom: alles onder één dak en dat is uniek in Nederland.

Roessingh onderscheidt zich door vooraanstaand wetenschappelijk technologisch onderzoek en implementatie van bewezen technologische vernieuwingen en toepassingen. Roessingh vergroot de zelfredzaamheid van de patiënten en stelt hen in staat om betekenisvol te blijven participeren aan de samenleving.

Roessingh Concern is de overkoepelende organisatie van verschillende onderdelen:

Roessingh, Centrum voor Revalidatie geeft aan jong en oud medisch specialistische revalidatie met de modernste hulpmiddelen en nieuwste technieken. Roessingh Arbeid is ook een onderdeel van het revalidatiecentrum.

Roessingh Revalidatie Techniek is een erkend producent van orthopedische hulpmiddelen en revalidatieartikelen.

rdgKompagne is de grootste leverancier in Nederland op het gebied van communicatiehulpmiddelen voor mensen met een beperking.

RoessinghMedinello, een samenwerking tussen Roessingh, Centrum voor Revalidatie en Medinello Revalidatie, is een zelfstandig behandelcentrum voor poliklinische pijnrevalidatie.

Oprichting stichting Roessingh Research and Development.

Kernwaarden

De gedeelde waarden van Roessingh Concern laten zien waar wij voor staan. Deze waarden klinken door in alles wat we doen.

Vernieuwend: Wij zijn er van overtuigd dat het vernieuwen en ontwikkelen van diagnostische methoden en behandelmethoden, processen en producten noodzakelijk zijn om blijvend aan de vraag van de patiënten te kunnen voldoen. Met vernieuwen leveren wij een bijdrage aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid dat de zorg betaalbaar blijft.

Attent: Wij zijn attent naar onze patiënten en naar elkaar. Wij reageren alert op de kansen en mogelijkheden.

Samen: Wij geloven in de kracht om samen het beste resultaat tot stand te brengen. Dat doen wij multidisciplinair met onze patiënten , die centraal staan in ons handelen en betrekken daar waar nodig andere zorgaanbieders.

 Bekijk hier het organogram van Roessingh Concern
Personeelsbeleid

In 2016 waren er gemiddeld 702 medewerkers werkzaam binnen Roessingh, verdeeld over de verschillende organisatieonderdelen. In de overzichten staan de concernbrede cijfers.

RRD en RoessinghMedinello zijn niet meegenomen. RRD is  geen onderdeel meer van Roessingh Concern. RoessinghMedinello valt niet volledig onder Roessingh Concern.

Binnen Roessingh, Centrum voor Revalidatie zijn gemiddeld 27,7 medisch specialisten werkzaam, ook zijn er 9 artsen in opleiding tot medisch specialist.

Totaal zijn er in 2016 49 nieuwe medewerkers in dienst gekomen. In diezelfde periode hebben 72 medewerkers om verschillende redenen de organisatie verlaten.

Het grootste deel van het verloop vindt plaats in de eerste jaren van het dienstverband.

Zoals uit onderstaande grafiek blijkt is er ook een direct verband tussen het verloop en de leeftijd van vertrekkende medewerkers.

De gemiddelde leeftijd is 45,5 jaar en is als volgt verdeeld over de verschillende leeftijdscategorieën:

Binnen Roessingh waren de medewerkers in 2016 gemiddeld 13 jaar werkzaam. In de onderstaande grafiek is te zien dat een groot aantal medewerkers korter dan 2 jaar in dienst is. Dit zijn vooral mensen met tijdelijke arbeidsovereenkomsten.


De bovenstaande overzichten geven aan dat één van de grootste opdrachten voor de organisatie is om de continuïteit in de toekomst te waarborgen. Dit vraagt veel aandacht voor mobiliteit en inzetbaarheid.  Het verzuimpercentage was in 2016 5,2%, met een meldingsfrequentie van 1,1. Ten opzichte van 2015 is het beeld voor het eerste ziektejaar als volgt:


In 2016 zijn er 32 vacatures gesteld. De vacatures voor medisch specialist en basisarts waren moeilijk in te vullen. Ook merken we dat de arbeidsmarkt krapper wordt, met name in de verpleegkundige functies.

Personeelsontwikkelingen bij Roessingh, Centrum voor Revalidatie
Kwaliteit van het werk

Het jaar 2016 stond, naast de invoering van het R-EPD, ook in het teken gestaan van de organisatieontwikkeling. De verantwoordelijkheid kwam daarbij steeds lager in de organisatie te liggen. Beide ontwikkelingen hebben een grote impact op de medewerkers en hoe zij werken. De structuurwijziging heeft in het primaire proces de afstand tussen het management en de medewerkers vergroot. Als gevolg hiervan is het contact tussen beiden verminderd. . Dit leidde onder andere tot minder persoonlijke aandacht. In 2016 heeft niet met alle medewerkers een functioneringsgesprek plaatsgevonden. De betrokkenheid van medewerkers met de patiënt en/of hun eigen werk en de waardering voor de directe collega’s is onverminderd goed.

Ook is er in 2016 aandacht besteed aan de fysieke belasting van medewerkers door de inzet van ergocoaches op de werkvloer en er was aandacht voorhet vroegtijdig signaleren van stress gerelateerde klachten. In 2016 heeft één medewerker een klacht ingediend over uitvoering van beleid. Deze klacht is in 2017 afgehandeld.

Kwaliteit van het personeel

De organisatie heeft de minimale deskundigheidseisen voor de zorgmedewerkers vastgesteld. In deze eisen staat welke kennis aanwezig moet zijn en in welke mate. Aan de helft van de vereiste kennis wordt invulling gegeven door voldoende opgeleide medewerkers. Ongeveer 95 behandelaren/verpleegkundigen hebben een scholingsactiviteit gevolgd in het kader van de gestelde deskundigheidseisen. De komende jaren krijgt dit een vervolg.
Daarnaast zijn verplichte cursussen zoals BHV en het actueel houden van voorbehouden handelingen gevolgd.

Master/post-doctoraal: 4 medewerkers (waarvan 1 gestopt)

In 2016 hebben twee grote projecten op het gebied van opleidingen plaatsgevonden, REPD en oplossingsgericht werken.
Ruim 300 medewerkers zijn getraind in de ICF-methodiek en het gebruik van de REPD-applicatie en zijn vervolgens in hun team gecoacht om dit goed in de vingers te krijgen. In totaal hebben 175 medewerkers een training in oplossingsgericht werken gevolgd. De verpleging heeft dit in het kader van het traject ‘van zorgen voor naar zorgen dat’ gevolgd. De medisch secretaresses volgden de training in het kader van hun veranderende rol in het behandelteam na de invoering van het R-EPD. Interne coaches zijn opgeleid voor de borging van de werkwijze in de organisatie en om de medewerkers in kleine groepen te ondersteunen.

Beleid in relatie tot de samenleving

De onderdelen van Roessingh Concern hechten veel waarde aan vernieuwing en ontwikkeling van diagnostische methoden, behandelmethoden, processen en producten om aan de vraag van patiënten te voldoen. Door te blijven vernieuwen levert Roessingh Concern bovendien een bijdrage aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid om de zorg betaalbaar te houden. De medewerkers van Roessingh Concern zijn attent voor patiënten en voor elkaar. Roessingh Concern reageert alert op kansen en mogelijkheden. Ten slotte gelooft Roessingh Concern in de kracht van samenwerking om om zo het beste resultaat te bereiken. Dat doet de organisatie met haar patiënten, die centraal staan, en daar waar nodig met andere zorgaanbieders.

Wanneer verlichting aan vervanging toe is, wordt er led-verlichting gebruikt.

naar boven

Vervanging noodaggregaat

Het noodaggregaat van het revalidatiecentrum was ruim veertig jaar oud en aan vervanging toe. Er zijn twee nieuwe aggregaten geplaatst boven het ketelhuis. Daarmee is ook de capaciteit van de noodstroom uitgebreid. Wanneer er sprake is van stroomuitval schakelt het revalidatiecentrum direct over op haar eigen noodvoorziening. De twee nieuwe aggregaten maken gebruik van moderne techniek, die veel minder vervuilend is dan die van hun voorganger. Tevens zijn de nieuwe aggregaten opnieuw te gebruiken, bijvoorbeeld voor een nieuw pand.

Bezoekadres

Roessinghsbleekweg 33
7522 AH Enschede

Postadres

Postbus 310
7500 AH Enschede

Telefoon

053 – 487 58 75

Fax

053 – 433 96 55

Website

www.roessingh-concern.nl

IBAN

NL51INGB0664862128

Kamer van Koophandel

Stichting Revalidatiecentrum
Het Roessingh
KvK Veluwe en Twente
nummer 41027866

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden