rdgKompagne

Mensen die door een aangeboren of verworven aandoening niet kunnen praten, maar wel willen communiceren, zijn zonder ondersteunende hulpmiddelen zeer afhankelijk van derden. In feite zijn zij “gevangen in hun eigen lichaam”, terwijl zij vaak wel de behoefte hebben om bepaalde zaken te uiten dan wel te bewerkstelligen. Dit levert naast onbegrip vaak een groot gevoel van frustratie op. rdgKompagne kan als marktleider op het gebied van ondersteunde communicatie een grote groep mensen hulp bieden door middel van het adviseren en leveren van specifieke hulpmiddelen. In toenemende mate echter is niet alleen het leveren op zich van belang, maar is de bijbehorende dienstverlening minstens zo belangrijk. Hulpmiddelen maar ook de toepassingen worden steeds complexer, zodat advisering, nazorg, begeleiding en hulpvragen een steeds groter deel uitmaken van de dienstverlening van rdgKompagne. En daar waar de hulpmiddelen wel vergoed worden door zorgverzekeraars, wordt de dienstverlening veelal als ondergeschikt gezien.

Alexandra Otte, administratief medewerkster bij rdgKompagne:

“Ik weet niet of je het bijzonder kunt noemen, maar het geeft me een goed gevoel wanneer een cliënt ons na afloop middels een telefoontje of mail bedankt. Dan weet je weer waar je het voor doet.”

Succesfactoren

Het succes van rdgKompagne is te danken aan diverse factoren: een landelijke dekking, werknemers die zeer bevlogen zijn in hun disciplines, een zeer uitgebreid productportfolio en de leidende rol op het gebied van oogbesturingssystemen. Maar er is meer: rdgKompagne participeert in tal van onderzoeksprojecten waarin de toepassing en het gebruik van hulpmiddelen verder wordt ontwikkeld. Dat kunnen niet alleen technologische ontwikkelingen zijn, maar ook sociale en maatschappelijke. Daarnaast is rdgKompagne bezig om nieuwe toepassingen tot stand te brengen. Hierbij richten ze zich niet op het ontwikkelen van nieuwe componenten, maar meer op het combineren van bestaande componenten tot nieuwe samenstellingen. Zo is de Kojo ontwikkeld: een assessmenttool waarin therapeuten en artsen een beeld kunnen vormen van de mogelijkheden van een cliënt. Daarnaast biedt de Kojo ook mogelijkheden voor spel en ontspanning. Met name dit laatste kan een positieve invloed hebben op de eerder genoemde frustratie, maar ook kunnen spelsituaties leiden tot de ontwikkeling van (ontwikkelende) communicatie bij (erg) jonge kinderen.

Evenementen

Met deze toepassingen heeft rdgKompagne in het afgelopen jaar weer vele cliënten kunnen helpen. De producten worden veelal in persoonlijke sessies met de cliënt en begeleiders bepaald. Voor meer algemene presentaties heeft rdgKompagne zich tijdens tientallen congressen, symposia en exposities gepresenteerd waarbij de (tweejaarlijkse) presentatie op de Supportbeurs er wel weer bovenuit sprong. Daarnaast zijn in het afgelopen jaar op een tiental scholen en instellingen zogenaamde clinics georganiseerd, waarbij (grote) groepen kinderen en hun begeleiders een beeld kunnen krijgen van bestaande mogelijkheden. In dit traject worden applicaties getoond waarmee bepaalde groepen kunnen worden gefaciliteerd middels projectiesystemen, muziek, spel en geluid, maar ook toepassingen voor snoezelruimtes.

In het jaar 2016 heeft rdgKompagne zich op bovenstaande gebieden wederom sterk ontwikkeld en wederom een goede prestatie neergezet door duizenden cliënten te helpen om (weer) te kunnen participeren in de maatschappij.

terug

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden