Roessingh, Centrum voor Revalidatie

Voor zowel klinische als poliklinische revalidatie kunnen revalidanten bij Roessingh, Centrum voor Revalidatie, terecht. Onder leiding van de revalidatiearts werkt een team van deskundige behandelaren aan hun herstel. Roessingh is een medisch specialistisch revalidatiecentrum, dat gebruikmaakt van de modernste hulpmiddelen en nieuwste revalidatietechnieken. Daarnaast blijft revalidatie maatwerk. De therapeuten stemmen daarom de behandelingen af op de patiënt, met als doel de patiënt met beperking zo goed mogelijk te laten functioneren. Zowel volwassenen als kinderen kunnen voor hun revalidatietraject bij Roessingh terecht.

Highlights 2016

Top drie van Nederland

In 2016 is het strategisch beleidsplan van Roessingh, Centrum voor Revalidatie vernieuwd. Hier staan de missie, doelstellingen en bouwstenen van de strategie beschreven. Bekijk hier de infographic van het strategisch beleidsplan 2016 -2019.

Uitgebreid netwerk

Dankzij ons uitgebreide netwerk van regionale ziekenhuizen, zorginstellingen en andere ketenpartners is onze specialistische revalidatiekennis optimaal beschikbaar. Ook in 2016 hebben er ontwikkelingen plaats gevonden op het gebied van samenwerking in regio. Zo is het samenwerkingsverband op het gebied van excellente dwarslaesierevalidatie in Noordoost- Nederland verder geïntensiveerd.

Overname revalidatie-activiteiten MST

Vanaf 1 april 2016 verleent Roessingh in eigen naam de revalidatiezorg op locatie Medisch Spectrum Twente (MST). Roessingh heeft alle revalidatie-activiteiten op deze locatie overgenomen. Als aanbieder van hoogspecialistische zorg vinden zowel Roessingh als MST dat er focus moet zijn daar waar de expertise het grootst is. Hierdoor wordt uitstekende kwaliteit van zorg en een optimale samenwerking in de keten verder ontwikkeld. Bovendien wordt de goede samenwerking tussen de beide organisaties versterkt. De overname betreft onder andere het schoenenspreekuur en het technisch spreekuur met de revalidatiearts en de technisch instrumentenmaker.

KiECON, Kinder Expertisecentrum Oost Nederland

Verschillende zorginstellingen in de regio hebben hun krachten gebundeld en samen een nieuw expertise centrum voor kinderen opgericht, genaamd KiECON, Kinder Expertisecentrum Oost Nederland. Deelnemende instellingen zijn Aveleijn, Accare, Jarabee, Karakter, Kentalis, MST, Roessingh en ZGT. KiECON coördineert de diagnostiek voor kinderen van 0 tot 7 jaar vanuit één centraal punt. Het gaat dan om kinderen, bij wie sprake is van ontwikkelingsproblematiek op meerdere gebieden. Met de oprichting van KiECON willen de zorginstellingen voorkomen dat ouders met deze kinderen van de ene hulpverlener naar de andere worden verwezen.

Roessingh app vernieuwd en uitgebreid

De app is geheel vernieuwd en uitgebreid met twee nieuwe functies. Patiënten kunnen via hun smartphone afspraken inzien én navigeren door het gebouw. Roessingh biedt hiermee een extra service aan patiënten. Het navigeren gebeurt door middel van iBeacons, Roessingh is het eerste revalidatiecentrum dat gebruik maakt van deze techniek. De mogelijkheid bestaat al om via de website in te loggen om de planning van de verschillende therapieën in te zien, maar nu is deze optie ook beschikbaar in de app.

R-EPD

2016 is het jaar van de invoering van het R-EPD (revalidatie elektronisch patiënten dossier) geweest. Dit is een grote verandering, die door samenwerking en enthousiaste inzet in gang is gezet. Na het scholen van alle behandelteams, werkt nu elk team in het digitale dossier. Tegelijkertijd voerden we werken volgens ICT/RAF in. Dankzij deze werkwijze werken teams samen op dezelfde manier en communiceren ze transparanter. Alle teams formuleren nu een heldere hulpvraag van de cliënt en een kernprobleem en ze beschrijven de gezamenlijke doelstellingen van de behandeling. Tijdens een patiëntbespreking bekijken ze welke doelstellingen zijn behaalde en aan welke ze werken tijdens de komende behandelperiode.

terug

Danielle Krabbe, ergotherapeut bij Roessingh, Centrum voor Revalidatie:

“Dankzij mijn werkzaamheden voor het Novalab werk ik bijvoorbeeld samen met collega’s van RRD, waardoor ik zie hoe de ‘onderzoekswereld’ werkt en denkt. Heel leuk om ook vanuit dit oogpunt naar revalidatie te kijken.”

Marieke Kleinsman, pedagogisch groepsbegeleidster op de therapeutische peutergroepen bij Roessingh, Centrum voor Revalidatie:

“Het is mooi en prettig dat Roessingh zoveel expertise in huis heeft. Multidisciplinair werken, samen kijken en puzzelen voor een kind maakt het werk uitdagend en interessant.

We hebben vanuit rdgKompagne een oogbesturingscomputer voor de kinderen tot onze beschikking. Hier is al veel op mogelijk. Samen met rdgKompagne kijken we wat nog meer handig en mogelijk is op de computer voor de kinderen.”

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden