Roessingh Research and Development

Roessingh Research and Development (RRD) is een internationaal erkend onderzoeksinstituut dat wetenschappelijk onderzoek verricht op het gebied van revalidatietechnologie en telemedicine. Er bestaat een sterke samenwerkingsrelatie met de Universiteit Twente, Roessingh, Centrum voor Revalidatie en de andere onderdelen van Roessingh Concern. Daarnaast werkt RRD veelvuldig samen met het bedrijfsleven, zowel regionaal, nationaal als internationaal.

Oprichting stichting RRD

De wens bestond om de relatie tussen Roessingh, Centrum voor Revalidatie, Roessingh Concern en Roessingh Research and Development, zijnde strategische partners, gelijkwaardiger vorm te geven en meer op inhoud te organiseren. Tevens was de wens er om Roessingh Research and Development zo zelfstandig mogelijk vorm te geven, als een zelfstandig opererend (klein)bedrijf. Hiertoe heeft Roessingh Beheer het besluit genomen om over te gaan tot oprichting van Stichting Roessingh Research and Development (Stichting RRD) met de kenmerken van administratiekantoor.
Besluitvorming door het bestuur en Raad van Toezicht van Roessingh heeft in juli 2016 plaats-gevonden. De stichting RRD is per 30 september 2016 opgericht.

Ontwikkelingen na balansdatum

Met betrekking tot de jaarrekening 2015 van Roessingh Research & Development BV is, nadat deze is vastgesteld, een materiële fout geconstateerd met betrekking tot de verantwoording van de subsidieopbrengsten. Tot 31 december 2015 is op basis van de huidige inschattingen van een aantal projecten de subsidieopbrengst deels onterecht verantwoord in de jaarrekening. Dit is in boekjaar 2016 hersteld, waarbij de vergelijkende cijfers over boekjaar 2015 zijn aangepast. Op basis van een tot januari 2011 geldende 403-verklaring, staat Roessingh Beheer als voormalige aandeelhouder garant voor het merendeel van de terug te betalen gelden. De invloed op het eigen vermogen voor Roessingh Research & Development bedraagt cumulatief tot en met 2016 334 k euro negatief. Op basis van een garantstelling van Roessingh Beheer zal deze negatieve impact op het vermogen van Roessingh Research & Development in 2017 rechtgetrokken worden.

Samenwerking met Universiteit Twente

RRD en UT hebben in november 2016 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend. De inhoudelijke focus van deze overeenkomst ligt op ‘Robotics & Rehabilitation’ (mobiliteit) en ‘E-health’ (remote monitoring en smart coaching). Voor beide onderzoeksthema’s worden nieuwe mogelijkheden rond nieuwe materialen voor orthesen/prothesen, wearable sensing geïntegreerd in smart textiles en lab-on-a-chip sensing technologie nader verkend. Cognitie & Gedrag is een wezenlijk onderdeel van het onderzoek.

Highlights 2016
  • Start project M-ICT Sensorun
  • Besluitvorming samenwerking RRD en Roessingh Concern in nieuwe constellatie en oprichting stichting administratiekantoor RRD
  • Feestelijke activiteiten in het kader van 25-jarig jubileum RRD
  • Ondertekening nieuwe uitgebreide samenwerkingsovereenkomst met Universiteit Twente
  • Start project GOAL
  • Promoties van Marieke Kloosterman en Erik Prinsen
  • 42 wetenschappelijke publicaties

 

terug

Erik Prinsen, onderzoeker bij Roessingh Research and Development:

“Ik werk vrij veel samen met de afdeling fysiotherapie van Roessingh, Centrum voor Revalidatie en Roessingh Revalidatie Techniek. De samenwerking tussen zorg, techniek en wetenschap is essentieel in de uitvoering van mijn onderzoek en het is prettig dat dit allemaal in één concern aanwezig is.”

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden