Roessingh Revalidatie Techniek

Roessingh Revalidatie Techniek vervaardigt en verstrekt prothesen, orthesen, orthopedisch schoeisel, therapeutische elastische kousen en mammacare-producten. De gespecialiseerde en gediplomeerde medewerkers leveren maatproducten, afgestemd op de individuele wensen van de klanten.

De inspanningen van afgelopen jaren in opleiding en interne bedrijfsvoering werpen duidelijk hun vruchten af. De omzet is licht gegroeid, de kosten blijven stabiel en de klanten zijn tevreden. Het aantal klachten is gedaald tot een minimum.

De aandacht is vooral uitgegaan naar de interne organisatie en dan met name de kwaliteitscontroles en het verder beheersen van de werkprocessen. Het resultaat is dat de kwaliteit verder is verbeterd, de mensen on-the-job geschoold werden maar ook dat de omzetstijging werd opgevangen met dezelfde hoeveelheid mensen en middelen.

Dit laatste aspect is heel belangrijk in een markt waarin zorgverzekeraars een ongewenst dominante positie innemen in het inkoopproces. Naar de mening van RRT is de dominantie te eenzijdig. Inmiddels is duidelijk dat bepaalde innovaties de Nederlandse markt niet meer bereiken.

Huseyin Torun, orthopedisch adviseur OSM bij Roessingh Revalidatie Techniek:

“Het belangrijkste is natuurlijk dat de cliënt geholpen is en met een glimlach de deur uit gaat.”

Productgroep orthopedische schoenen

Deze productgroep heeft goed gepresteerd. Op basis van geleverde kwaliteit is duidelijk merkbaar dat de aantrekkingskracht vergroot. De geleverde kwaliteit spreekt zich rond en biedt daardoor kansen.

Productgroep orthopedische instrumentmakerij

De markt voor deze productgroep is grotendeels verzadigd. RRT is hoofdleverancier voor oostelijk Nederland. Naast de goede kwaliteit is RRT dit jaar in staat geweest om samen met andere Roessingh-onderdelen, het revalidatiecentrum en RRD, een patentaanvraag in te dienen. Dit geeft duidelijk weer de meerwaarde aan van Roessingh Concern. Ieder organisatieonderdeel is een schakel waarmee samen voor innovatieve vermogen gezorgd wordt.

Productgroep TEK /Mamma care

Deze productgroep heeft zwaar te lijden onder de druk van de zorgverzekeraars. Door de clustering van prijzen vindt hier een onevenredige druk plaats. Een gewijzigde prijsstelling in deze markt lijkt meer recht te doen aan de realiteit.

Vooruitblik 2017

De klanten van RRT zijn tevreden en het personeel kenmerkt zich door vakmanschap en loyaliteit. Deze beide eigenschappen zijn positief maar duidelijk is dat de zorgverzekeraars aan deze uitgangspunten weinig boodschap hebben. Hun wijze van contractering kenmerkt zich door database-inkoop. Dit betekent dat op basis van datasets vergelijkingen worden gemaakt. Echter door het ontbreken van kennis ontstaan dan vreemde situaties. De grootste uitdaging van RRT is dan ook het behouden van goede samenwerking met de inkopende partij.

Vanuit de missie wordt gestreefd naar een optimale dienstverlening. Het geloof is er dat RRT niet alleen met de klant maar ook met de verzekeraar tot een partnership.

terug

Willeke Tanke, medewerker orderplanning bij Roessingh Revalidatie Techniek:

“Het bedrijfsbureau wordt ook wel “de spil van de organisatie” genoemd. De binnengekomen orders worden verwerkt en aan de hand daarvan wordt er een planning gemaakt. Het sturen en regelen van de planning zorgt voor een heel afwisselende baan. Ook is het bedrijfsbureau het eerste aanspreekpunt voor onze orthopedische adviseurs en het in goede banen leiden van hun spreekuren.”

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden