Financiën

Financiën
Ontwikkelingen gedurende het boekjaar

In totaal is voor de stichting als geheel een resultaat voor 2017 begroot van € 1,1 mln. (na belasting), voor het revalidatiecentrum € 0,7 mln. en Roessingh Beheer 0,4 mln. (na belasting). Het feitelijke resultaat van Roessingh in totaliteit bedraagt € 2,4 mln.

Roessingh Beheer laat een voorlopig resultaat zien van € 2,0 mln. In dit resultaat is een bedrag van € 1,0 mln. meegenomen aan buitengewone baten voortvloeiende aan de deconsolidatie van Roessingh Research and Development (RRD). Alle Bv’s binnen Roessingh Beheer hebben een goed financieel jaar achter de rug en laten gezamenlijk ten opzichte van de begroting een hoger resultaat zien van € 0,6 mln. Ook aan de omzetkant is dit in vergelijking met 2016 goed te zien. Zelfs zonder het omzet-aandeel van Roessingh Research and Development (die in 2017 niet meer meegenomen wordt in de consolidatie), valt de omzet Roessingh Beheer in 2017 hoger uit dan in 2016 (17,1 mln. versus 17,0 mln.).

Het onderdeel orthopedie heeft te maken gehad met een daling in de instroom van patiënten, waardoor het uiteindelijke resultaat van Roessingh, Centrum voor Revalidatie uitkomt op € 0,4 mln.

Ontwikkelingen na boekjaar

Geen

Een ondernemend jaar

Onze collega’s op de verpleegafdeling werden verrast met een kaart met een hartverwarmende tekst:

Voor alle verplegers, verpleegsters en de mensen op afdeling 2.
“Soms heb je het moeilijk in je leven, weet je even niet meer wat je kunt doen, ben je sprakeloos om dat wat er is gebeurd en zie je alleen nog maar de sombere kant van het leven. Dan weet je niet hoe je om moet gaan met de beperkingen die je als patiënt of als familie te verwerken krijgt. Dan is het mooi als er mensen zijn zoals jullie die weten wat je moet doen en hoe je dat het best kunt doen. Ook de lieve troostende woorden van jullie hebben mijn man en mij veel goeds gedaan en door een zware periode in ons leven heen geholpen. We zijn er nog lang niet, maar hebben weer meer vertrouwen gekregen door jullie positieve manier van benaderen en zorgen.
Heel erg bedankt voor jullie zorg en aandacht.”

Verlies en winst (geconsolideerd)

De exploitatiecijfers zijn op hoofdlijnen hieronder weergegeven:

 

Een ondernemend jaar

Afgelopen jaar vond de vierde Handig-2-Handig week plaats.

Op een leuke en speelse manier werken kinderen en jongeren met verminderde armhandfunctie aan het vergroten van de zelfstandigheid in alledaagse tweehandige activiteiten.

Lees hier meer informatie over de Handig-2-Handig week.

Balansposities

Het resultaat zal worden toegevoegd aan het eigen vermogen. Na toevoeging ziet de geconsolideerde balans er op hoofdlijnen als volgt uit:

Door afname van de materiële vaste activa (afschrijvingen en beperkte investeringen) en aflossingen op leningen, neemt het balanstotaal van de stichting als geheel ten opzichte van 2016 af met € 3,7 mln. naar € 41,9 mln. Door het goede resultaat neemt het eigen vermogen van de stichting als geheel toe naar € 15,1 mln. (ten opzichte van € 12,6 mln. eind 2016). De solvabiliteit van groeit daarmee van 28% naar 36%.

Het werkkapitaal van stichting neemt toe van € 6.3 mln. Naar € 9,5 mln.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden