Klanten en partners

Tevreden patiënten

Het rapportcijfer van patiënttevredenheid is hoger dan het gemiddelde in de branche. Het gemiddelde rapportcijfer in 2016 in de revalidatiebranche was een 8,4, voor ziekenhuizen een 8,4 en voor ZBC’s een 8,2.

 

Communicatie met de patiënt en verwijzers

Verwijzersonderzoek

In het kader van de VRA-visitatie is er een kwalitatief verwijzersonderzoek uitgevoerd, waarbij alle artsen meerdere interviews hebben afgenomen bij verwijzers (specialisten en huisartsen). Ook daar is de communicatie een belangrijk aandachtspunt. Onze verwijzers geven Roessingh in 2017 gemiddeld het rapportcijfers 8, ten opzichte van een 7,6 in het onderzoek van 2014. De verwijzers ervaren de wachttijden in het algemeen gemiddeld als lang. De sterke punten van Roessingh zijn met name specialistische expertise, goede samenwerking met overige zorgaanbieders, openheid en multidisciplinaire teams.

Vernieuwde website

In 2017 is onze website vernieuwd, de nieuwe website heeft als uitgangspunt de overzichtelijkheid voor onze primaire doelgroep: patiënten en hun naasten. De homepage is rustig en beter toegankelijk. Daarnaast is er een speciale mobiele versie van de website, hierdoor is de website op de smartphone of tablet beter zichtbaar.

Prestatie indicatoren

In 2017 zijn in het kader van de Basisset Prestatie Indicatoren Medisch Specialistische Revalidatie gegevens (uitkomsten van metingen) bij Revalidatie Nederland aangeleverd ten behoeve van de landelijke databank. Uitgangspunt is optimalisatie van transparantie, om de kwaliteit van zorg intern en extern met elkaar te kunnen vergelijken en om de processen binnen de organisatie te kunnen verbeteren. Onderwerpen zijn onder andere patiëntveiligheid, patiënttevredenheid, toegankelijkheid, regie over de zorg en resultaatmeting.

Kwaliteitsvenster

In het kader van transparante zorg- en dienstverlening neemt Roessingh ook deel aan het Kwaliteitsvenster. Roessingh levert hiervoor periodiek gegevens aan.

Klachten

Het aantal klachten is in 2017 verdubbeld ten opzichte van 2016. De klachtenfunctionaris heeft in 2017 23 klachten behandeld, tegenover 11 in 2016. Communicatie is een belangrijke factor bij die klachten; het ontstaan van klachten hangt sterk samen met verwachtingen die patiënten hebben over de behandeling die zij binnen Roessingh krijgen en de wijze waarop daarover wordt gecommuniceerd.

Veilige zorg

Kwaliteitsvisie Roessingh, Centrum voor Revalidatie
Wij staan voor revalidatiezorg afgestemd op de behoeften van de patiënt. Behandeling en begeleiding, gegeven de mogelijkheden, leiden tot een zo compleet mogelijk herstel en functioneren van de patiënt binnen beperkte tijd en middelen.
Om dit te bereiken werken wij als één team, met zo min mogelijk verschillende mensen. We werken met behulp van behandelplannen (één doel), die regelmatig worden bijgesteld op basis van meetbare vorderingen en efficiënte en effectieve afstemming in het team.

Kwaliteitscertificering HKZ en VMS
In september 2017 heeft binnen Roessingh opnieuw een externe audit plaatsgevonden. Buiten HKZ is voor het eerst ook het Veiligheids Management Systeem (VMS) aan de audit onderworpen. Roessingh behoudt het HKZ-certificaat en verwerft het VMS-certificaat.

Veiligheidscultuur
In 2017 is veel aandacht besteed aan de veiligheidscultuur. Het gaat daarbij met name om bewustwording. In dat kader zijn er een themamaanden geweest rondom het onderwerp handhygiëne. In 2017 en 2018 nemen alle medewerkers deel aan een workshop betreffende de veiligheidscultuur. Hiervoor wordt de cultuurladder als instrument gebruikt.

Veiligheidscommissie
De veiligheidscommissie bestaat uit de voorzitters van de commissie Medische Technologie, de geneesmiddelencommissie, de Infectie preventiecommissie, de Basis Medische Zorgcommissie en de VIM-commissie. Het hoofd van de afdeling Informatisering en automatisering, tevens Functionaris gegevensbescherming is als lid aan de veiligheidscommissie toegevoegd.

Veilig Incidenten Melden
Het systeem van Veilig Incidenten Melden (VIM) is volledig binnen de organisatie geïmplementeerd. Alle medewerkers kunnen via het intranet incidenten melden. In 2017 zijn er in totaal 422 meldingen gedaan. We gebruiken incidenten om van te leren zodat de kans op herhaling wordt verkleind.

De VIM-commissie heeft de digitale applicatie VIM gebruiksvriendelijk gemaakt, een reglement ingevoerd en veilig incidenten melden geïntroduceerd bij leidinggevenden en medewerkers.

Medische technologie
In het kader van het Convenant Medische Technologie zijn alle procedures opnieuw getoetst en waar nodig bijgesteld. Alle procedures zijn in een handboek inzichtelijk en beschikbaar gemaakt voor medewerkers. Roessingh voldoet aan de gestelde eisen.

R-EPD
De tweede fase van het project rondom het Revalidatie Elektronisch Patiëntendossier (R-EPD) betreft de herziening van alle secundaire processen door het teamsecretariaat. Deze processen staan weergegeven in een specifiek deel van het procedureboek dat in fase één is ontwikkeld.

Een ondernemend jaar
Recensies op Facebook:

“Net klaar met het traject omgaan pijn. Complimenten voor de groepsleiding en de therapeuten en zeker ook voor de koks! Pijn is niet weg maar dat is niet de bedoeling van het traject maar kan er nu anders mee om gaan. Was een zware maar ook goede tijd! Bedankt voor de goede zorgen.”

“Ontvangen op de kinderafdeling: Mensen die weten wat ze doen en geweldige omgang met onze zoon. Na een paar jaar niet op de afdeling te hoeven komen toch weer herkenning van therapeuten die onze zoon direct een goed gevoel gaven. Fijn dat het zo is en kan.”

“Na een CVA weer op de weg terug naar een redelijk normaal leven, dat ik te danken heb aan het complete team van Roessingh met een schat aan ervaring, informatie en begrip. Zonder hen zou ik nooit zo snel weer “op de been ” zijn. De tijd die men daar mag investeren, betaalt zich uit!”

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden