Medewerkers

Gezondheidszorg en zeker revalidatie is bij uitstek mensenwerk. De medewerkers en vrijwilligers van Roessingh vervullen een cruciale rol voor patiënten en verwijzers. Zij maken het verschil, zij zijn onze ambassadeurs. Het uitdragen van kennis en enthousiasme helpt de organisatiedoelen te realiseren.
Het is daarom van het grootste belang dat onze medewerkers gemotiveerd, betrokken, goed gekwalificeerd en goed toegerust zijn.

Tevreden en professionele medewerkers

Beschikbaarheid personeel
In 2017 verrichten gemiddeld 708 medewerkers, verdeeld over de verschillende organisatieonderdelen werkzaamheden. Van het totaal hadden 647 medewerkers een vast dienstverband. In onderstaand overzicht is de verdeling over de verschillende onderdelen van Roessingh Concern weergegeven.

Aantal medewerkers 2017

Roessingh, Centrum voor Revalidatie

Roessingh Revalidatie Techniek

rdgKompagne

Totaal

Tijdelijk

55

2

4

61

Vast

523

76

48

647

Totaal

578

78

52

708

% tijdelijk

9,5%

2,3%

7,3%

8,6%

Aantal personen met een contract

Oproep

<25%

25 – 50%

50 – 75%

75 – 100%

Voltijds

Totaal

Tijdelijk

25

12

21

23

20

25

126

Vast

23

15

60

223

179

169

669

Totaal

48

27

81

246

199

194

795

% van het totaal

6,0%

3,4%

10,2%

30,9%

25,0%

24,4%

100,0%

  • De gemiddelde leeftijd was in 2017 45 jaar;
  • De gemiddelde duur van het dienstverband 12 jaar;
  • Binnen Roessingh, Centrum voor Revalidatie zijn gemiddeld 26 medisch specialisten werkzaam, tevens zijn er 8,7 fte artsen in opleiding tot medisch specialist.

Een ondernemend jaar

Verdiepingsavond DCD en Motor Imagery

Het DCD-team organiseerde een verdiepingsavond met als onderwerpen: DCD en Motor Imagery. Deze verdiepingsavond biedt onder andere inspirerende presentaties van diverse sprekers.

Lees hier het volledige nieuwsbericht.

In en uit dienst
Totaal zijn er in 2017 90 nieuwe medewerkers in dienst gekomen. In diezelfde periode hebben 68 medewerkers om verschillende redenen de organisatie verlaten en is van 19 medewerkers het contract verlengd.

Reden uitdienst

Einde tijdelijk dienstverband

Op eigen verzoek

Overlijden

Pensioen

WIA

Initiatief werkgever

2016

36

11

2

13

5

5

2017

20

27

0

13

1

7

Een ondernemend jaar

De Wilmersberg deelt kennis over hospitality met verpleegkundigen
Boudewijn van Vilsteren, directeur van Landgoedhotel de Wilmersberg in De Lutte, heefet aan een groep van 75 verpleegkundigen en front-office medewerkers van Roessingh uitleg gegeven over hoe gastvrijheid op het hoogste niveau werkt in de horeca. Roessingh legt met deze kennisoverdracht nog meer focus op de onderscheidende gastbeleving.

Lees hier meer informatie

Verzuim

Het verzuimpercentage was in 2017 in het eerste ziektejaar 4,3%. Ook de meldingsfrequentie is van 1,1 in 2016 gedaald naar 0,9 in 2017. Met deze verbetering komt het verzuim overeen met verzuim in de branche.

Bron: Vernet

 

In 2017 is gestart met het verder verbeteren van het gezondheidsbeleid, waarbij het accent meer komt te liggen op de mogelijkheden van de arbeidsongeschikte zieke medewerker dan de beperkingen.

In 2017 zijn er 66 vacatures gesteld. Moeilijk te vervullen blijven de functie van medisch specialist en basisarts. Tevens is merkbaar dat de arbeidsmarkt krapper wordt met name in de verpleegkundige functies. Toch zijn we er in geslaagd de verpleegkundige pool verder uit te breiden zodat ook ingesprongen kan worden op de fluctuerende zorgvraag.

Kwaliteit van het werk

In 2017 heeft in het teken gestaan van een verdere ontwikkeling van de organisatie, onder het motto dat werkzaamheden decentraal worden georganiseerd waar dat kan, zijn een aantal ondersteunende diensten binnen de sectoren ondergebracht. Hiermee wordt de afstand tot de zorg verkleind en kan er adequater op de fluctuerende zorgvraag worden ingespeeld. Daarnaast zijn binnen de behandelteams teamondersteuners aangesteld die allerlei operationele werkzaamheden rond de patiëntenzorg organiseren. Hierdoor loopt het proces beter. Om de onderlinge samenwerking en teamontwikkeling te ondersteunen wordt gebruikgemaakt van de methode van oplossingsgericht werken.

In 2017 is een inhaalslag gemaakt met betrekking tot het voeren van de functioneringsgesprekken, waarbij het doel is dat elke medewerker jaarlijks een functioneringsgesprek heeft.

Terugkerend is de training van de ergocoaches binnen de verpleegafdelingen.

In totaal zijn er 19 nieuwe meldingen geweest bij de vertrouwenspersonen. Geen van de meldingen hebben geleid tot een officiële klacht.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden