Langgezond.nl

 

Langgezond.nl is een project dat mogelijk wordt gemaakt door de provincie Overijssel en de deelnemende gemeenten. Langgezond.nl richt zich op de gebieden lichamlijke fitheid, voeding en geheugen en en biedt diensten die de ouder wordende bevolking helpt om hun gezondheid en lichamelijk functioneren zo lang mogelijk zelf op peil te houden.

Hiervoor wordt in het project gebruik gemaakt van technologische toepassingen die ouderen de mogelijkheid geeft een periodieke gezondheidscheck te doen en die ouderen oefenprogramma’s aanbieden om fysiek fit te blijven. De totale benadering van de gezondheid van ouderen, het preventieve karakter en de nadrukkelijke inzet van online programma’s maken Langgezond tot een heel vernieuwend project.

Roessingh Research and Development (RRD) is de trekker van dit project. De JC groep is betrokken voor de technische realisatie. De diensten van Langgezond.nl worden geïmplementeerd in de gemeenten Enschede, Hengelo, Tubbergen en Twenterand. Langgezond.nl wordt gecoördineerd door Prof. Dr. Miriam Vollenbroek- Hutten.

Door de samenwerking tussen bedrijven (RRD en de JC groep), gemeenten en zorg- en welzijnprofessionals wordt er een unieke infrastructuur gerealiseerd op het gebied van zorg en technologie die onderzoek naar gezond ouder worden in Twente duurzaam mogelijk maakt. Dit sluit perfect aan bij Twente als referentie site binnen het Europese Innovation Partnership on Active and Healthy Aging (EIP-AHA).

Onderdelen van langgezond.nl

De diensten die binnen Langgezond.nl aangeboden gaan worden bestaan uit een systematische vragenlijst gericht op de eigen gezondheids en risico op kwetsbaarheid. Toepassingen waarmee mensen zelfstandig, maar indien nodig professioneel ondersteund, in hun eigen omgeving kunnen werken aan hun lichamelijke fitheid. Deze technologische toepassingen zijn ontwikkeld binnen het Europese project PERSSILAA.

Langgezond.nl in de praktijk

Langgezond.nl start altijd met een vragenlijst die ouderen ontvangen van de huisarts in samenwerking met de gemeente en die ouderen thuis zelf online of op papier kunnen invullen. Op basis van de resultaten wordt duidelijk of de oudere vitaal is, gezondheidsproblemen heeft (kwetsbare groep) of dat de antwoorden aangeven dat sommige gezondheidsaspecten extra aandacht kunnen gebruiken (risico groep).

Iedereen die de vragenlijst invult ontvang bericht. De groep die vitaal is wordt aangemoedigd actief te blijven en na een periode weer een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. De groep die gezondheidsproblemen heeft wordt begeleid door de huisarts en indien nodig eventuele andere zorg- of welzijnprofessionals.

Degene waarbij ingevulde vragenlijst aanwijst dat er aandacht nodig de gezondheid (risico groep) wordt uitgenodigd voor een vervolgonderzoek om een beter beeld te krijgen van de gezondheid en om te bespreken hoe u uw gezondheid kunt verbeteren. Zo kunt u bijvoorbeeld deelnemen aan een nieuw programma dat u via Internet zelfstandig kunt volgen, maar ook op een locatie in de wijk en krijgt u informatie over activiteiten de de gemeente verder in uw wijk organiseert. De gemeenten met haar welzijnsorganisaties ondersteunen de risicogroep.

Waarom langgezond.nl?

Gelukkig voelen de meeste ouderen zich nog lang gezond. Een kleinere groep (de kwetsbare groep) is meestal op hoge leeftijd afhankelijk geworden van zorg en ondersteuning. Door het toenemend aantal ouderen, de stijgende zorgkosten en de afname in beschikbare arbeidskrachten wordt er gezocht naar oplossingen die er ook in de toekomst voor kunnen zorgen dat we de juiste en goede zorg leveren aan deze doelgroep ouderen.

De verwachting is dat door systematisch aandacht te schenken aan gezondheid van ouderen en hen te ondersteunen bij het op peil houden van hun lichamelijke fitheid, mensen langer zelfstandig kunnen blijven functioneren.

Langgezond.nl steekt hier op in door ouderen systematisch zelf hun gezondheid te laten checken. Daar waar nodig de oudere te ondersteunen in het zelf op peil houden van de gezondheid en daar waar dat niet meer lukt van adequate zorg te voorzien. Op deze manier kan kwetsbaarheid voorkomen of uitgesteld worden en neemt de kwaliteit van leven toe.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden