Terugblik

 

Met dit publieksjaarverslag geven we u een beeld van het jaar 2017 voor Roessingh Research and Development. Met een hecht team van ongeveer 45 medewerkers en met al onze samenwerkingspartners kijken we terug op een geslaagd jaar.

Roessingh Research and Development (RRD) wil een topspeler zijn voor de zorg, de wetenschap en het bedrijfsleven op de kernthema’s revalidatietechnologie en telemedicine. RRD is in staat om deze werelden te begrijpen en bruggen te slaan waardoor wetenschappelijk gefundeerde en klinisch bruikbare producten en diensten ontstaan. RRD werkt vanuit de motivatie om mensen met een beperking in fysiek of cognitief functioneren met inzet van nieuwe technologie beter in staat te stellen eigen regie te voeren en zo zelfstandig en betekenisvol mogelijk deel te nemen aan de samenleving. Huidige trends en agenda’s voor zorg en technologie bieden veel mogelijkheden voor de thema’s waarop RRD actief is. RRD ziet goede kansen haar regionale, nationale en Europese positie verder uit te bouwen.

Met het verwerven van een uitzonderlijk hoog aantal van zeven nieuwe Europese Horizon2020 projecten heeft RRD in 2017 haar positie als internationaal erkend onderzoeksinstituut verder weten te versterken. Hierin werkt RRD nauw samen met bedrijfsleven, kennisinstellingen en gezondheidsinstellingen, in het bijzonder met Roessingh, zowel met het revalidatiecentrum als met de bedrijven binnen het concern, en de Universiteit Twente. RRD investeerde in 2017 3,1 M€ in onderzoek naar revalidatietechnologie en telemedicine.

RRD ontwikkelt zich goed als professionele zelfstandige onderzoeksorganisatie. De vernieuwde wijze van bestuur functioneert effectief. Tegelijkertijd intensiveren samenwerkingsrelaties volop. De betrokkenen, van samenwerkingspartners tot RRD-collega’s, kijken hier positief op terug. Rekening houdend met de belangen van de individuele partners, leiden deze samenwerkingen tot ontwikkeling van inhoudelijke expertise, kansen voor medewerkers, nieuwe internationale projecten, toepassing in de dagelijkse/klinische praktijk en sterkere profilering. We zetten ons met elkaar volop in om ook in 2018 de positieve trend voort te zetten.

Miriam Luizink
directeur-bestuurder Roessingh Research and Development bv

In 2017 heeft Roessingh Research and Development haar bestaansrecht als zelfstandig opererend bedrijf meer dan bewezen. RRD heeft haar positie als toonaangevende speler op gebied van revalidatietechnologie en telemedicine niet alleen kunnen continueren, maar ook kunnen uitbouwen en versterken. De banden met de samenwerkingspartners, de Universiteit Twente, Saxion Hogeschool en de moeder, Roessingh Centrum voor Revalidatie, zijn aangehaald. Nieuwe, uitdagende Europese projecten geven extra inhoud aan de internationale profilering van RRD. En er is veel aandacht geschonken aan het versterken van de relatie met subsidiegevers en marktpartijen.

Directie, managementteam en medewerkers hebben met veel elan en enthousiasme invulling gegeven aan de vernieuwde rol en positie van RRD. Als aandeelhouder heeft de Stichting RRD alle waardering voor de inzet, de geleverde prestaties en de behaalde resultaten. Het feit dat RRD als onafhankelijke innovatieve organisatie in de markt positief wordt begroet, geeft veel vertrouwen voor de toekomst.

Namens het bestuur van de Stichting Roessingh Research and Development
Ton Beune
Voorzitter

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden