Maatschappelijk belang

 

Bij een stijgende vraag naar zorg, een afname van de beschikbaarheid van zorg en een steeds kritischer wordende consument moet de effectiviteit en kwaliteit van geboden zorg en behandeling omhoog. Hierbij wordt een grote en toenemende rol toegedicht aan inzet van technologie.

Congressen
Om tot verdere ontwikkeling in de zorg, de technologie en de wetenschap te komen, willen we zoveel mogelijk professionals meenemen in de mogelijkheden die resultaten van onderzoek bieden. Voor het definiëren van een onderzoeksvraag en/of het uitvoeren van een project betrekken we patiënten en behandelaren. Gedurende en na afronding van een project delen we onze ervaringen en (tussentijdse) resultaten tijdens nationale en internationale congressen.

Scholieren
RRD speelt een actieve rol in het enthousiasmeren van scholieren en studenten voor het werkveld van techniek, biomechanica en zorgtechnologie. Met grote regelmaat leiden we scholieren rond, formuleren een exploratieve opdracht voor een bezoek aan een internationale beurs of zijn we opdrachtgever voor een evenement in het kader van techniekpromotie.

Cursussen
RRD verzorgt jaarlijks diverse cursussen voor medische professionals. Deze zijn gericht op verschillende diagnosegroepen. Zo is er de cursus bewegingsanalyse in de sport, bewegingsanalyse voor volwassenen, en de Acceptance and Commitment Therapy (ACT) voor interdisciplinaire teams.

E-health reference site
Om de impact van ons werk zo groot mogelijk te maken, werken we niet alleen samen met partners uit zowel de academische als de zorgomgeving, maar zijn we ook betrokken bij sociale netwerken als Vitaal Twente en de Twentse Zorgacademie (TZA). De regio Twente als geheel is een door de Europese Commissie erkende e-health reference site, waarbinnen de nieuwste wetenschappelijke inzichten meteen hun weg vinden naar de praktijk, bijvoorbeeld als het gaat om het thuis monitoren van kwetsbare ouderen.

RED Engineers Challenge 2017

Met dit initiatief willen de samenwerkende partijen kinderen enthousiasmeren voor een techniekstudie in de toekomst bij Saxion of de Universiteit Twente. Dat is hard nodig, gezien de groeiende vraag naar goedgeschoolde technici in de toekomst. Het evenement wordt georganiseerd door Programma Bètatechniek Saxion, Twente Academy Young en Twente Branding.

National Biomechanics Day

Op 6 April 2017 werd de eerste editie van de internationaal de dag van de Biomechanica (National Biomechanics Day). Deze werd gehouden bij Roessingh Research and Development. Wereldwijd stelden meer dan 100 biomechanica laboratoria hunnen deuren open voor middelbare scholieren.

Vitaal Twente

Vitaal Twente is een stichting in oprichting op initiatief van Acht Twentse partijen. Vitaal Twente wil in 2017 organisaties die de vitaliteit van de inwoners van Twente willen bevorderen als partner verwelkomen. Noaber Foundation en Stichting VitaValley ondersteunen dit initiatief.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden