Samenwerking

 

RRD werkt intensief samen met academische zorg- en kenniscentra, hogescholen en universiteiten, revalidatiecentra en gezondheidsinstellingen, en bedrijven. We zijn met elkaar in staat om – ieder vanuit de eigen rol – invulling te geven aan een gedeelde ambitie en motivatie.

Roessingh Research and Development is het internationaal erkende onderzoeksinstituut dat onderzoek verricht op het gebied van revalidatietechnologie en telemedicine. Er bestaat een sterke verbondenheid met de Universiteit Twente en Roessingh, zowel met het revalidatiecentrum als met de bedrijven binnen het concern. Daarnaast werkt RRD veelvuldig samen met bedrijfsleven, kennisinstellingen en gezondheidsinstellingen, zowel regionaal, nationaal als internationaal.

Nauwe inhoudelijke samenwerking tussen Roessingh, Centrum voor Revalidatie (RCR), Roessingh Concern en Roessingh Research and Development is van groot strategisch belang voor deze partijen. De partijen zijn met elkaar in staat – en hebben elkaar nodig – om invulling te geven aan de ambitie en motivatie om mensen die getroffen zijn door een ziekte of beperking beter in staat te stellen zo zelfstandig en betekenisvol mogelijk deel te nemen aan de samenleving en zo optimaal mogelijk te functioneren met inzet en ontwikkeling van nieuwe technologie.

Hieronder leest u meer over een aantal samenwerkingsprojecten.

Gammifai

In de afgelopen jaren heeft RRD vele telemedicinediensten ontwikkeld en geëvalueerd, waaronder telerevalidatie.nl. Met name het web-based oefenen is inmiddels in een groot aantal projecten met succes toegepast en dit wordt ook steeds meer in de reguliere zorg ingezet. Intensief gebruik van telemedicine voor de duur van de revalidatiebehandeling komt ten goede aan de behandelresultaten.

Om mensen te motiveren telemedicine nog vaker te gebruiken en de therapietrouw te verbeteren kan worden gebruik gemaakt van zogenaamde gamificatie; het toevoegen van spelelementen die ertoe bijdragen dat men er meer plezier in heeft om verder te oefenen. Bijvoorbeeld door “beloningen” te verdienen, puzzelspelletjes aan te bieden rond het oefenen of nieuwsgierigheid te prikkelen door de omringende oefenomgeving steeds te veranderen.

Het doel van het Gammifai project is om een gamificatielaag te ontwikkelen, oftewel een spellaag, die over het Telerevalidatieportaal van Roessingh heen ligt. Dit houdt in dat gebruikers middels een spel gebruik kunnen maken van de verschillende functionaliteiten van het Telerevalidatieportaal. Ook onderzoeken we de bruikbaarheid en belevening van de gamificatielaag bij verschillende groepen patiënten.

De gamificatielaag is een spel getiteld Aangespoeld! Het concept is een adventuregame, waarin de speler is gestrand op een onbekend eiland en hij het eiland moet verkennen om op zoek te gaan naar onderdelen om een boot te bouwen. Deze onderdelen verkrijg je door het doen van fysieke oefeningen die je therapeut voor je klaarzet, als onderdeel van een behandeltraject. Daarnaast kun je via het spel communiceren met je therapeut en beloningen verkrijgen, zoals minigames, wanneer je regelmatig de oefeningen doet. Aan het einde van het behandeltraject heb je dan de boot af en kun je wegvaren van het eiland. Hieronder staan een paar afbeeldingen van het spel. In figuur 1 zie je een overzicht van het eiland. Via de witte cirkel kom je bij figuur 2, de hutten, terecht. Via de hutten kom je bij verschillende onderdelen van het Telerevalidatieportaal (figuur 3). Via de gele cirkels kom je bij de minigames uit, zoals de minigame ‘Rivieroever’ in figuur 4.

Figuur 1: Overzicht van het eiland

Figuur 2: Startscherm met de hutten (waarachter het Telerevalidatie-portaal zit)

Figuur 3: Het Telerevalidatieportaal

Figuur 4: Minigame ‘Rivieroever’

We hebben onderzocht hoe dit spel kan worden ingezet om binnen therapieën mensen te helpen om oefeningen regelmatig uit te voeren. Hiervoor hebben we allereerst een verkennende studie gedaan met 4 patiënten van Roessingh. Hieruit zijn verschillende aanbevelingen naar voren gekomen die in het spel zijn verwerkt. Vervolgens richtten we ons op de gebruiksvriendelijkheid van het spel en de motivatie van de deelnemers. Kunnen mensen makkelijk navigeren naar de verschillende onderdelen en gebieden binnen het spel? Zijn de verschillende taken en oefeningen snel te vinden en uit te voeren? En hoe beoordelen ze dit spel op tevredenheid? In totaal hebben 25 ouderen meegedaan aan dit onderzoek. Op het moment van schrijven zijn we bezig om de resultaten van dit onderzoek te verwerken. Daarnaast hebben we het spel ook geëvalueerd met 10 patiënten van Roessingh. De eerste resultaten laten zien dat ‘Aangespoeld’ zeker bruikbaar is voor inzet in de revalidatie, en dat het met name de extrinsieke motivatie van de deelnemers laat toenemen.

De resultaten van ons onderzoek zullen worden gebruikt om het spel ‘Aangespoeld’ verder door te ontwikkelen voor uiteindelijke implementatie in de zorg.

Gazeviewer

Na een hersenbeschadiging, zoals een beroerte, kan het voorkomen dat een deel van de ruimte of een lichaamshelft wordt verwaarloosd. Onbewust wordt een baard maar half geschoren of worden mensen aan een zijde van de ruimte genegeerd. Dit verschijnsel wordt neglect genoemd.

Om de mate en omvang van neglect bij een patiënt vast te stellen worden vaak pen en papier taken gebruikt. Toch lukt het vaak niet om de diagnose goed te stellen waardoor vaak ten onrechte afwezigheid van neglect wordt vastgesteld. Het is dus van belang om een maat te vinden die gevoelig genoeg is voor het vaststellen van neglect.

Eerder onderzoek met de gazeviewer (hiermee kunnen oogbewegingen op een scherm gemeten worden) heeft uitgewezen dat patiënten met neglect afwijkende oogbewegingspatronen vertonen ten opzichte van mensen zonder neglect. De vraag blijft echter of er parameters zijn die een onderscheidend vermogen hebben in de diagnostiek van neglect. Gezamenlijk hebben rdgKompagne, artsen en psychologen van Roessingh, Centrum voor Revalidatie en onderzoekers van RRD dit jaar een eerste stap hierin gezet.

2017 stond in het teken van inzicht krijgen in parameters van ooggedrag die een onderscheidende rol zouden kunnen spelen in de daadwerkelijke uitvoering van een pen-en-papier taak. Alhoewel het al interessant is om inzicht in kijkgedrag te krijgen, zijn we in het gazeviewer project met name geïnteresseerd in informatie over:

  1. De rol van tijd op de score van een pen-en-papier taak
  2. De rol van hoofdbeweging op de score van een pen-en-papier taak
  3. Het verschil in startpunt op een pen-en-papier taak tussen patiënten en gezonden
  4. Het aantal oogbewegingen per minuut
  5. (Afwijkingen in) zoekstrategie

 

Het inzicht in belangrijke parameters kan gebruikt worden voor een betere onderbouwing van de manier van assessment binnen de klinische praktijk.

We hebben een aantal patiënten en gezonde deelnemers de Star Cancellation Taak uit laten voeren terwijl ze hun hoofd vrij mochten bewegen, maar ook terwijl ze hun hoofd stil moesten houden. Op deze manier kan er bekeken worden of mensen met een neglect compenseren door het bewegen van hun hoofd. Oogbewegingen worden geregistreerd door de draagbare eye-tracker bril: Tobii Pro Glasses 2.

De opgedane kennis in het afgelopen jaar is zeer veelbelovend gebleken, maar ook in het jaar 2018 zullen er metingen met patiënten gedaan worden om meer inzicht te krijgen in parameters van ooggedrag die een onderscheidende rol zouden kunnen spelen in een pen-en-papier taak. Uiteindelijk hopen we dat er na verdere exploratie van relevante en toepasbare parameters wordt gekeken naar het aanpassen in de gazeviewer opstelling met het doel het assessment met de gazeviewer te optimaliseren.

In een later stadium binnen dit project kan de vernieuwde gazeviewer geëvalueerd worden om antwoord te kunnen geven op de vraag of de vernieuwde gazeviewer van toegevoegde waarde is bij de diagnostiek en monitoring van neglect. Tevens brengt dit inzicht in toepassingsmogelijkheden van eyetracking.

Implementatie van de gazeviewer stelt de behandelaar in de toekomst mogelijk in staat om de voortgang objectiever vast te leggen. Daarnaast wordt eyetracking momenteel (nog) niet in de dagelijkse praktijk van de revalidatie ingezet. De in het onderzoeksvoorstel beschreven activiteiten dragen dan ook bij aan de wens van Roessingh om innovatief te zijn.

Klik hier voor meer informatie over de Gazeviewer

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden