Usability Lab

 

In 2017 heeft RRD het nieuwe Usability en User Experience lab in gebruik genomen. We richten ons specifiek op usability en user experience testen van telemedicine applicaties, online informatiediensten gericht op de zorg, games voor de zorg en medical devices.

Zorgtechnologie is sterk in ontwikkeling. Wekelijks komen er nieuwe zorgapps, games en medical devices op de markt, gericht op specifieke doelgroepen, zoals patiënten met een specifieke aandoening of kwetsbare ouderen. Deze bieden ondersteuning bij en aanvulling op de reguliere zorg.

Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat het ontwerp van de technologie goed aansluit bij de doelgroep. Is het product wel gebruiksvriendelijk? Snapt de doelgroep hoe het werkt, ook zonder gebruiksaanwijzing? Hebben ze vertrouwen in deze technologie? En hoe meet je deze factoren? Met het dit najaar geopende Usability en User Experience lab heeft Roessingh Research and Development (RRD) de sleutel tot de antwoorden op deze vragen in handen.

“Of een nieuwe app, game of hulpmiddel aanslaat bij de doelgroep hangt in grote mate af van de usability en de user experience”, legt onderzoeker Lex van Velsen uit. “Een toepassing moet intuïtief zijn, makkelijk in gebruik en leuk om mee te werken. De testen die we in het nieuwe lab uitvoeren, leveren een schat aan informatie op over al deze aspecten.”

“We richten ons bij RRD specifiek op usability en user experience testen van telemedicine applicaties, online informatiediensten gericht op de zorg, games voor de zorg en medical devices. Zou je bij het testen hiervan gebruik maken van ‘gezonde’ proefpersonen dan mis je belangrijke informatie over de doelgroep.

Wij werken daarom in het testproces samen met groepen patiënten en/of medisch professionals; daarin zijn we uniek in deze markt. Hun feedback geeft een goed beeld van de gebruiksvriendelijkheid en gebruikservaring. Deze input helpt bedrijven om hun zorgtechnologie nog beter af te stemmen op de eindgebruikers,” aldus Lex van Velsen.

“Het testen van nieuwe zorgtechnologie bestaat uit twee onderdelen. Een goede usability is een voorwaarde voor een goede user experience. Eerst brengen we daarom de usability of gebruiksvriendelijkheid in kaart. Om dit te kunnen meten, observeren we de interactie van proefpersonen met het nieuwe product en leggen dit vast. We maken hiervoor gebruik van state-of-the-art testfaciliteiten van het nieuwe lab. Zo hebben we bijvoorbeeld ook de game HandsOn getest op gebruiksvriendelijkheid.”

HandsOn is een game voor het trainen van de arm- en handfunctie van patiënten met hersenletsel. Op een tafel wordt een virtuele omgeving geprojecteerd, waarbinnen de patiënt echte objecten moet verplaatsen om de game te besturen. Een sensor registreert de bewegingen. Het spel draait om het kunnen reiken en manipuleren van verschillende vormen en formaten objecten binnen het speelveld. Patiënten trainen met HandsOn op een motiverende en betekenisvolle manier de arm-/handfunctie, waarbij de oog-handcoördinatie, het bewustzijn van de arm- en handpositie en tastzin kloppen.

Onderzoeker Anke Kottink legt uit: “Deze game is ontwikkeld voor gebruik door patiënten met hersenletsel, onder begeleiding van een therapeut. De therapeut zorgt voor de juiste instellingen van de game en de patiënt gaat er vervolgens mee aan de slag. We hebben zowel met therapeuten als met mensen met hersenletsel een usability test gedaan. Bij de therapeuten hebben we gekeken of zij de game zonder verdere uitleg op de juiste manier kunnen instellen. Uit deze testen kwamen verschillende usability issues naar voren die het goed spelen van de game beïnvloedden. Door het menu met de instellingen iets aan te passen, is het nu voor therapeuten meteen duidelijk wat met de instellingen wordt bedoeld. De patiënten hebben de game bij wijze van test gespeeld. Voor hen bleek het kleurcontrast van de spelmaterialen niet groot genoeg, waardoor zij moeite hadden om de verschillende objecten goed van elkaar te onderscheiden. Ook dit is aangepast. Het resultaat is een gebruiksvriendelijke game die naar volle tevredenheid wordt gebruikt door de therapeuten en patiënten van het revalidatiecentrum.”

Waar het bij usability voornamelijk draait om gebruiksvriendelijkheid, kijken we bij de user experience naar hoe een gebruiker het werken met de technologie ervaart. Vragen als: “Is de technologie leuk?”, “Vind ik het mooi?” en “Is het te vertrouwen?” worden hier beantwoord. Deze aspecten krijgen steeds meer aandacht in het onderzoeks- en ontwerpproces van nieuwe zorgtechnologie. Bij het meten van de user experience maken we vaak gebruik van observatie en vragenlijsten. Samen geeft dit een goed beeld van hoe mensen het gebruik van de technologie ervaren, of ze deze zullen accepteren en uiteindelijk ook vaak willen gebruiken. Juist deze factoren dragen in belangrijke mate bij aan het succes van nieuwe technologie.

Het eindresultaat van elke usability en user experience test is een praktisch advies voor goed toepasbare zorgtechnologie, die past bij de doelgroep. Door nauwkeurig gekozen testmethoden en zorgvuldig geselecteerde proefpersonen maken we voor onze opdrachtgevers het verschil.

Meer informatie over het Usability Lab?
Klik hier!
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden