Jaarverslag 2018
Roessingh Concern

Een huis vol verhalen
Voorwoord Raad van Bestuur

We kijken terug op een jaar dat in het teken van ons 70-jarige jubileum stond. Met onze ruim 830 medewerkers dragen we dagelijks een steentje bij aan het revalidatieproces van honderden volwassenen én kinderen in onze regio en daarbuiten. Naast een medisch specialistisch revalidatiecentrum zijn we vooral ook een ‘huis vol verhalen’, het thema van ons jubileumjaar in 2018. Het was een jaar met positieve resultaten:

  • We leveren de zorg die ons gevraagd wordt door de mensen in de regio en in een aantal gevallen ver daar buiten.
  • Onze patiënten zijn tevreden over de kwaliteit van de zorg die we bieden, de instanties die ons daarop toetsen bevestigen dat beeld.
  • Het volume van de zorg die we bieden en de opbrengsten die daarbij horen, zijn ten opzichte van 2017 sterk gegroeid.
  • Onze medewerkers zijn betrokken en bevlogen en hun arbeidsverzuim is in 2018 gedaald tot onder het branchegemiddelde.
  • Dit jaar redden twee van onze bedrijven – Roessingh Revalidatie Techniek en rdgKompagne – door hun positieve financiële resultaten de rendementsdoelstelling van Roessingh Concern.

Roessingh is een huis vol verhalen. Patiënten en hun partners maken hier bijzondere momenten mee tijdens hun revalidatieproces.
In dit jaarverslag leest u meer over hoe het jaar 2018 voor ons verliep. Net als andere jaren zijn we trots op wat we samen presteerden en gaan we vooral door met het leveren van kwalitatief goede zorg aan patiënten. Met daar waar kan weer een verbeterslag.

Marc van Gestel en Ronald Spanjers
Raad van Bestuur Roessingh Concern

Roessingh, een huis vol verhalen

Corine Krooshof, cliënt bij Roessingh Arbeid:

“Naar aanleiding van aanhoudende klachten kwam ik
terecht bij Roessingh Arbeid en het revalidatiecentrum.
Het voelde direct goed en dat gevoel klopte, direct werd de
vinger op de zere plek gelegd. De herkenning en erkenning
van mijn klachten gaven mij rust. Gedurende mijn traject
ben ik begeleid door de beste therapeuten en leerde ik veel
van andere cliënten. Hierdoor is er voor mij een leven voor
en na Roessingh en kijk ik alleen maar positief terug.
Het voelt voor mij als een cadeautje dat ik heb mogen
revalideren bij Roessingh.”

Voorwoord Raad van Toezicht

De missie van Roessingh luidt: ‘Wij herstellen de participatie aan de samenleving van mensen met een ziekte of beperking door middel van behandeling, onderzoek, dienstverlening en producten’. Het is de verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht om te beoordelen of er goed beleid wordt gemaakt en uitgevoerd zodat de missie van Roessingh gerealiseerd wordt. Daarvoor zijn gemotiveerde en goed opgeleide medewerkers nodig, moet de organisatie goed zijn ingericht en goed worden bestuurd. Daarnaast staat Roessingh als organisatie niet op zichzelf, maar maakt deel uit van de maatschappij. De ontwikkelingen bij Roessingh moeten aansluiten op die in de maatschappij in het algemeen en specifiek in de zorg. De Raad van Toezicht houdt in haar taak rekening met al deze aspecten.

Inzicht krijgen in de organisatie
In de afgelopen jaren is de rol van de Raad van Toezicht veranderd. We krijgen onze informatie niet meer alleen vanuit vergaderstukken, gesprekken met de Raad van Bestuur en uit overleg met de ondernemingsraad, de cliëntenraad en het medisch stafbestuur. We zijn ook aanwezig bij de beleidsbijeenkomsten over de jaarplannen en leggen bedrijfsbezoeken af. Tijdens de beleidsbijeenkomsten krijgen we goed zicht op de samenwerking tussen leidinggevenden. We ervaren een grote openheid tijdens deze momenten, die we erg waarderen.

Roessingh, een huis vol verhalen

Eelko Kortink, patiënt orthopedie/handenteam:

“Ongeveer drie jaar geleden heb ik na een ernstig
motorongeluk klinisch gerevalideerd bij Roessingh.
Na twee jaar was de kans op verder herstel minimaal.
De revalidatiearts verwees me voor een intakegesprek
met chirurgen, artsen en het Roessingh handenteam.
Alles bij elkaar een intensieve revalidatietijd die ik nu
bijna kan afronden. Ik ben erg dankbaar voor de
betrokkenheid en expertise van alle betrokken
specialisten. Het klinkt misschien gek, maar ik heb
een mooie tijd gehad in Roessingh.”

In 2018 bracht de Raad van Toezicht een bedrijfsbezoek aan de kinderkliniek van het revalidatiecentrum. Voorheen hadden we een gesprek met medewerkers, los van de werkplek. Nu zijn we daadwerkelijk in de kinderkliniek op bezoek geweest. Doordat we aanwezig zijn op de werkvloer, komen we op een laagdrempelige manier in contact met medewerkers. Zij vertellen ons over hun werk en bijvoorbeeld hoe zij in de praktijk het opleidingsbeleid ervaren. Dit geeft ons extra informatie. Het inzicht dat dit oplevert is voor ons zeer waardevol.

In 2018 heeft Roessingh weer mooie stappen gezet in het beter op orde krijgen van de organisatie en het implementeren van innovaties in de zorg. De Raad van Toezicht is er daarom van overtuigd dat Roessingh zorg van hoge kwaliteit biedt en dat het er voor medewerkers goed werken is.

Tineke Hirschler – Schulte
Namens de Raad van Toezicht

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden