Over de Centrale Ondernemingsraad

De Centrale Ondernemingsraad is per 1 maart 2018 gestopt, de invulling van de medezeggenschap is hiermee op niveau van de organisatieonderdelen gebracht. Dit sluit beter aan op de praktijk. Wanneer het nodig is kan er opgeschaald worden naar een tijdelijke COR. De beslissing voor opschaling wordt genomen door de voorzitters van de OR-en, in samenspraak met Raad van Bestuur. Ieder van hen heeft hier een signalerende rol in.

Daarnaast wordt het overleg met de Raad van Toezicht anders ingevuld. Eén keer per jaar met OR-RCR en één keer per jaar met een afvaardiging van de OR-en RCR, RRT en rdgKompagne. De verdeling van de zetels tijdens deze overleggen is: 4 voor RCR, 2 voor RRT en 1 voor rdgKompagne.

Samenstelling Centrale ondernemingsraad tot 1 maart 2018

 

 

 

Ondernemingsraad Roessingh, Centrum voor Revalidatie
Samenstelling ondernemingsraad tot 5 maart 2018

 

 

 

 

Op 20 februari 2018 waren de verkiezingen voor nieuwe OR-leden. Er melden zich precies elf kandidaten aan voor de elf beschikbare zetels. Op 5 maart werden de leden officieel geïnstalleerd door de Raad van Bestuur en werd er afscheid genomen van de vertrekkende leden.

Samenstelling ondernemingsraad vanaf 5 maart 2018

 

 

 

 

De OR is via mevrouw L. Vlutters en S. Boom vertegenwoordigd in de interne bezwarencommissie en in het landelijk platform OR-en (ORRIN) door mevrouw L. Eekers en M.F. Bijvank.

Aandachtspunten:

  • Organisatieontwikkeling
  • Kaderbrief 2018
  • Instemmingsverzoeken: preventiemedewerker;opleidingsplan en -budget van 8/2/2018; FIT-gesprekken; generatiebeleid; instemmingsverzoek cameraverruiming.
  • Adviesaanvragen:  voorgenomen besluit invoeren telewerken; voorgenomen besluit herordening werkzaamheden M&C; vacature Raad van Toezicht, profielschetsen voor de nieuwe leden van de RvT; voorgenomen besluit opheffen vakgroepcoördinatoren.

 

Aan deze onderwerpen besteedde de OR afgelopen jaar extra aandacht:

  • Financiën: in elke overlegvergadering stand van zaken besproken.
  • Sociaal plan: gesprek met vakbonden over doorlopend sociaal plan voor het revalidatiecentrum.
  • MTO-presentatie: besproken en verder belicht met de heer R. Spanjers en de OR.
  • Ziekteverzuim: het ‘duurzaam herstelplan’ in overlegvergaderingen besproken.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden