Profiel van de organisatie

Medisch specialistische revalidatie, wetenschappelijk onderzoek en commerciële activiteiten komen bij Roessingh Concern samen. Door deze bundeling van krachten heeft het concern een unieke positie binnen Revalidatie Nederland en ten opzichte van andere regionale zorgaanbieders.

Roessingh onderscheidt zich door het toepassen van vooraanstaand wetenschappelijk technologisch onderzoek en bewezen technologische vernieuwingen en toepassingen. We vergroten de zelfredzaamheid van onze patiënten, zodat ze op hun eigen manier (weer) betekenisvol kunnen deelnemen aan de samenleving.

Kernwaarden

De kernwaarden van Roessingh Concern
laten zien waar wij voor staan.
Deze waarden klinken door in alles wat we doen.

Vernieuwend
Wij zijn er van overtuigd dat het vernieuwen en ontwikkelen van
diagnostische methoden en behandelmethoden, processen en
producten noodzakelijk zijn om blijvend aan de vraag van de
patiënten te kunnen voldoen. Met vernieuwen leveren wij een
bijdrage aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid dat de
zorg betaalbaar blijft.

Attent
Wij zijn attent naar onze patiënten en naar elkaar.
Wij reageren alert op de kansen en mogelijkheden.

Samen
Wij geloven in de kracht om samen het beste resultaat tot stand
te brengen. Dat doen wij multidisciplinair met onze patiënten,
die centraal staan in ons handelen en betrekken daar
waar nodig andere zorgaanbieders.

Structuur

Roessingh Concern bestaat uit verschillende onderdelen:

Stichting Roessingh, Centrum voor Revalidatie geeft aan jong en oud medisch specialistische revalidatie met de modernste hulpmiddelen en nieuwste technieken. Roessingh Arbeid is onderdeel van het revalidatiecentrum en werkt in 2018 en 2019 aan haar verzelfstandiging.

Roessingh Revalidatie Techniek (RRT) is een erkend producent van orthopedische hulpmiddelen en revalidatieartikelen. Stichting Roessingh, Centrum voor Revalidatie bezit 100% van de aandelen van RRT.

rdgKompagne is de grootste leverancier in Nederland op het gebied van communicatiehulpmiddelen voor mensen met een beperking. Stichting Roessingh, Centrum voor Revalidatie bezit 100% van de aandelen van rdgKompagne.

RoessinghMedinello (RM), een samenwerking tussen Roessingh, Centrum voor Revalidatie en Medinello Revalidatie, is een zelfstandig behandelcentrum voor poliklinische pijnrevalidatie. Stichting Roessingh, Centrum voor Revalidatie bezit 65% van de aandelen van RM.

Roessingh Vastgoed beheert de gebouwen van Roessingh. Stichting Roessingh, Centrum voor Revalidatie bezit 100% van de aandelen van Roessingh Vastgoed.

Roessingh Concern heeft een intensieve samenwerkingsrelatie met Roessingh Research and Development (RRD) en Universiteit Twente. RRD is een wetenschappelijk onderzoekscentrum op het gebied van revalidatietechnologie en eHealth.

De medezeggenschap wordt binnen Roessingh door drie adviesorganen ingevuld. De medewerkers zijn vertegenwoordigd in een Ondernemingsraad, de patiënten in de Cliëntenraad en de artsen ook nog separaat in het Medisch Staf Bestuur. In hoofdstuk 3c leest u een verslag van deze drie adviesorganen over het jaar 2018.

Roessingh, Centrum voor Revalidatie

Kinderen en volwassenen kunnen bij Roessingh, Centrum voor Revalidatie, terecht voor klinische en poliklinische revalidatie. Onder leiding van de revalidatiearts werkt een team van deskundige behandelaren aan hun herstel. Roessingh is een medisch specialistisch revalidatiecentrum dat de modernste hulpmiddelen en nieuwste revalidatietechnieken gebruikt. Revalidatie blijft maatwerk en daarom stemmen de artsen en therapeuten de behandelingen af op de patiënt.

In de hoofdstukken 4 tot en met 7 leest u een uitgebreide terugblik op het jaar 2018.

Roessingh Revalidatie Techniek

Roessingh Revalidatie Techniek (RRT) vervaardigt en verstrekt prothesen, orthesen, orthopedisch schoeisel, therapeutische elastische kousen en mammacare-producten. De gespecialiseerde en gediplomeerde medewerkers leveren maatproducten, afgestemd op de individuele wensen van de klanten.

In 2018 is voortgebouwd op de stabiliteit van de voorgaande jaren. RRT richt zich voornamelijk op producten voor klanten met een complexere zorgvraag. Juist deze producten staan qua tariefstelling bij de zorgverzekeraars sterk onder druk. Ook de markt voor orthopedische schoenen, maar ook instrumentmakerij, is sterk in beweging.

De omzet is licht gestegen (+ 1,8%). De productgroepen orthopedische instrumentmakerij en TEK/mammacare hebben een kleine groei gerealiseerd. De omzet van de productgroep orthopedische schoenen is gedaald, dit werd veroorzaakt door personele krapte. Voor de schoenmakerij en de instrumentmakerij is in 2018 een kwaliteitscommissie in het leven geroepen om een structurele toetsing op de geleverde kwaliteit te borgen.

rdgKompagne

In 2018 stonden we uitgebreid stil bij het 25-jarige jubileum van rdgKompagne en de oprichting van Roessingh Dienstengroep BV in 1993, zoals de onderneming voluit heet. Het bedrijf met vestigingen in Enschede, Utrecht en Geldrop heeft zich gespecialiseerd in het adviseren over en leveren van hulpmiddelen voor Ondersteunde Communicatie, Omgevingsbediening, Spel, Ontspanning en Educatie. Het verslagjaar bleek een feestelijk jubileumjaar met diverse activiteiten. In juni boden we 25 cliënten een boottocht op de Vecht aan. In november vierden we met het personeel een gezellige feestavond bij Ouwehands Dierenpark te Rhenen. Wij zijn er trots op dat wij met onze unieke dienstverlening zoveel cliënten helpen om hun zelfstandigheid vorm te geven.

In de aanloop naar de beurs Support in mei, bracht rdgKompagne een prachtig magazine uit met verhalen van en over cliënten en hun begeleiders voor cliënten en hun begeleiders. Het is een mooi en veelzijdig magazine waarvoor we veel waardering ontvingen. Op deze beurs presenteerde rdgKompagne zich vooral op gebied van taalontwikkeling en vocabulaires. De rol van marktleider in Nederland kwam goed tot uitdrukking op de testbank, waar bezoekers met grote belangstelling alle verschillende platformen uitvoering bekeken en uitprobeerden.

2018 was een bijzonder succesvol jaar voor rdgKompagne. De omzet ontwikkelde zich tot een nog niet eerder behaald niveau. Het klanttevredenheidscijfer is in 2018 opnieuw gestegen naar 7,71. Met name op gebied van deskundigheid scoren wij erg goed.

RoessinghMedinello

RoessinghMedinello (RM) is een zelfstandig behandelcentrum voor poliklinische pijnrevalidatie dat eind 2016 ontstond uit een initiatief van Roessingh, Centrum voor Revalidatie en Medinello Revalidatie. RoessinghMedinello werkt van uit een eigen WTZi-toelating. Dat betekent dat de zorg valt onder de Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg.

RoessinghMedinello staat voor een innovatieve aanpak, gebaseerd op bewezen effectieve behandelmethoden. We richten ons op cliënten met midden-complexe chronische pijnklachten, die we poliklinisch en in een multidisciplinair team van artsen, psychologen, fysio- en ergotherapeuten behandelen. Het beroepskader revalidatiegeneeskunde en het behandelkader pijnrevalidatie zijn hierbij leidend. Voor de eerste beoordeling (triage) stemt RM af met het pijnteam van Roessingh, Centrum voor Revalidatie (onderdeel van de sector Dwarslaesie Orthopedie Pijn). Een revalidatiearts beoordeelt tijdens de intake waar de patiënt binnen het concern het beste geholpen kan worden en verwijst deze door naar ofwel RM of het pijnteam van het revalidatiecentrum. Daar start vervolgens de behandeling.

Eind 2018 werd de interne verbouwing van de nieuwe locatie van RM binnen Roessingh Concern opgeleverd. Vanaf 2019 werken we vanaf deze locatie. Dit is veel duidelijker en prettiger voor cliënten. Tot die tijd werkte RM nog vanuit twee verschillende locaties op het terrein van Roessingh. Het aantal fte’s van RM steeg in 2018 naar twaalf. Er is een tweede behandelteam ingericht en RoessinghMedinello beschikt nu over een eigen revalidatiearts.

Algemene gegevens

Bezoekadres
Roessinghsbleekweg 33, 7522 AH Enschede

Telefoon
053 – 487 58 75

Kamer van Koophandel
Stichting Revalidatiecentrum Roessingh
KvK Veluwe en Twente
nummer 41027866

 

Postadres
Postbus 310, 7500 AH Enschede

Website
www.roessingh.nl

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden