Back-UP

Met welke behandeling kunnen we de nek- of lage rugpijn van een specifieke patiënt het beste behandelen? Met deze vraag houdt het Back-UP project, uitgevoerd binnen het kader van het Horizon 2020 programma, zich bezig. Gigantische datasets worden gebruikt om zodoende zelfmanagement, arbeidsintegratie en revalidatie te ondersteunen.

Waar eerder onderzoek zich richtte op het optimaliseren van een enkel domein (bijvoorbeeld arbeidsintegratie), richten de Back-UP-modellen zich op alle facetten van de patiënt en hun interactie. Zo krijgen we een totaalbeeld van de patiënt en kunnen we de beste behandeling voor elk individu bepalen. Hierbij wordt rekening gehouden met bio-markers, biomechanische factoren, de mate van fysieke activiteit, psychosociale factoren, werk-gerelateerde factoren en kosten. De uiteindelijke modellen helpen de therapeut en de patiënt om samen tot een goede keuze te komen voor verdere behandeling. Het project zal ook een website opleveren die de uitkomst van deze modellen in een behapbaar overzicht voor de patiënt en behandelaar kunnen weergeven. Ook zal deze website de mogelijkheid bieden om patiënten over langere tijd te volgen, middels vragenlijsten.

Het Back-UP project is met een Kick-Off bijeenkomst in Valencia eind januari 2018 gestart en heeft een duur van drie jaar. Het eerste jaar van het project heeft vooral in teken gestaan van het opstellen van het pakket van eisen voor de website, en het bepalen van de factoren die moeten worden meegenomen in de voorspellende modellen. RRD is binnen dit project verantwoordelijk voor de eindevaluatie van de Back-UP technologie en het ontwikkelen van een voorspellend model voor de revalidatie met behulp van machine learning.

 

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden