Serious games en GameLab Oost

Serious games worden langzamerhand een belangrijk onderdeel van de zorg. Immers, deze games kunnen de zorg leuker, goedkoper en effectiever maken. Ook binnen de revalidatie is deze ontwikkeling zichtbaar. De regio Twente heeft zich de afgelopen jaren stormachtig ontwikkeld binnen deze markt door een enorme groei in aanbod van game-gerelateerde opleidingen binnen het ROC van Twente, Saxion hogescholen en de Universiteit Twente. GameLab Oost is hierbij de coördinerende partij die studenten vanuit deze opleidingen in contact brengt met opdrachtgevers en het bedrijfsleven. Het doel? Serious games ontwikkelen die het verschil kunnen maken.

In 2018 is RRD een project gestart met GameLab Oost, waarin een multidisciplinair studententeam samen met RRD werkt aan de doorontwikkeling van het HandsOn prototype: een game die richt zich op het trainen van de arm-/handvaardigheid van mensen met hersenletsel. Hierbij wordt een virtuele omgeving op een tafel geprojecteerd, waarbinnen de revalidant echte objecten moet verplaatsen om de game te besturen. Door verschillende objecten met verschillende vormen en formaten te gebruiken, oefenen revalidanten verschillende arm-  en handbewegingen.

Deze doorontwikkeling heeft geleid tot uitbreiding van de set van oefeningen die de game aanbiedt en verbeterde gameplay, die naast arm- en handvaardigheid ook de cognitie van patienten traint. In 2019 wordt er voortgebouwd op dit werk. Er wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd met een geavanceerd prototype binnen Roessingh, Centrum voor Revalidatie, en er zal een business plan worden opgesteld voor het product.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden