Leendert Schaake
Manager Laboratorium/Biomedisch Ingenieur
Sinds 1994 werkzaam bij Roessingh Research and Development

“Ik kwam in 1993 als dienstweigeraar bij Roessingh binnen om een vervangende dienstplicht te vervullen. In 1994 kwam ik als labbeheerder in dienst bij Roessingh Research and Development (RRD). Dat betekent dat ik verantwoordelijk ben voor de meetruimtes en -apparatuur. Ik kijk dan vooral naar de veiligheid en inzetbaarheid van de apparatuur. Omdat ik hier al zo lang meeloop word ik ook vaak ingeschakeld voor projecten waarbij er metingen worden verricht bij mensen.

RRD vervult een brugfunctie tussen technische ontwikkeling en klinische praktijk. Daardoor zie je een heleboel opgestarte ontwikkelingen later weer heel ergens anders opduiken. In mijn beginjaren liep er bijvoorbeeld een promotieonderzoek naar heup-knie-enkel-voet-ortheses voor dwarslaesiepatiënten. De Universiteit Twente is nu bezig met de ontwikkeling van exoskeletten en eigenlijk is dat de opvolger geworden van de ontwikkeling waar we in de jaren negentig al mee bezig waren. Soms lijkt het dat een ontwikkeling is gestopt, maar dat is niet altijd waar. Het is anders geworden. De meerwaarde die patiënten ervoeren bij de heup-knie-enkel-voet-ortheses zijn bij het exoskelet nog steeds dezelfde: dat ze hun lichaam weer eens helemaal kunnen uitstrekken vanuit de rolstoel en een ander recht in de ogen kunnen kijken.

Vorig jaar hebben we een aantal grote Europese subsidies binnengehaald. Daarmee zijn een aantal nieuwe projecten gestart. Zijdelings ben ik bijvoorbeeld betrokken bij het project MyLeg. Daarnaast ben ik nauw betrokken bij het project COVR. In dit project gaat het om de veiligheid van coöperatieve- en revalidatie-robots, wat onder andere ook weer betrekking heeft op exoskeletten.

Ons systeem voor bewegingsanalyse met zes camera’s was aan vervanging toe. Mede dankzij giften van het Dr. C.J. Vaillantfonds en het Hulpfonds Roessingh hebben we het in 2018 kunnen vervangen door een nieuw systeem met acht camera’s. Hiermee kunnen we gedetailleerde modellen maken, die ons een beter inzicht geven in de loopafwijking van mensen en een mogelijke oplossing hiervoor. We kunnen de metingen straks ook sneller uitwerken, waardoor het makkelijker wordt om deze nieuwe inzichten naar dagelijkse praktijk over te zetten.

RRD en Roessingh, Centrum voor Revalidatie staan de komende jaren voor de uitdaging om de drempel die er is tussen wetenschappelijk onderzoek en de dagelijkse zorgpraktijk te verlagen. Een mooi voorbeeld hiervan is het Novalab in het revalidatiecentrum, waar nieuwe technologie een plaats krijgt in de revalidatiepraktijk. Ook de ontwikkeling van het bewegingslab van Roessingh Diagnostisch Centrum is een goede stap in die richting. Ik ben daar als adviseur bij betrokken.

Uiteindelijk is er niets mooier dan om te zien dat iets waar we ooit mee begonnen zijn, ook echt in de klinische praktijk wordt ingesteld en dat het voor een patiënt meerwaarde heeft!”

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden