Prijzen en benoemingen

 

Waardering is er in vele uitingsvormen. Van voldane deelnemers aan onderzoeken tot regelmatig terugkerende opdrachtgevers. Soms uit het zich in een mooie prijs of bijzondere benoeming voor RRD-collega’s en hun werk.

RRD staat in de top 25 van de meest invloedrijke Europese technologieën

Op 21 maart 2018 verscheen er een top 25 met de meest invloedrijke Europese technologieprojecten, die als doel hebben om mensen actief en gezond oud te laten worden. In deze top 25 zijn drie projecten opgenomen waar Roessingh Research and Development deel van uitmaakt. Deze projecten richtten zich op:
• het ontwikkelen van internetdiensten om kwetsbaarheid bij ouderen op te sporen en te voorkomen (PERSSILAA);
• slimme huizen om ouderen en mensen met een chronische ziekte langer thuis te laten wonen (eWall);
• het integreren en aanbieden van diverse eHealth diensten voor mensen met cognitieve beperkingen (In Life).

Ouderen langer, zelfstandig en in goede gezondheid thuis laten wonen is een belangrijk speerpunt van de Europese commissie. Daarom investeert zij vele miljoenen euro’s in onderzoeks- en innovatieprojecten op dit gebied. Om de opbrengst van de honderden projecten die zij financiert te bepalen, heeft een onafhankelijk onderzoeksbureau de 25 meest veelbelovende projecten laten uitkiezen. Deze keuze werd gemaakt op basis van drie pijlers: de technologie die voortkomt uit het project moet leiden tot verbeterde kwaliteit van leven, hogere efficiency in de zorg, marktgroei en uitbreiding van de Europese industrie.

Roessingh Research and Development neemt regelmatig deel aan Europese innovatieprojecten ten behoeve van de zorg. Hierin ontwikkelt zij nieuwe technologie voor vele onderdelen van de zorg: van robotische handschoenen tot online services voor een wijd spectrum aan patiënten. Hierbij richt zij zich niet alleen op technologische innovatie, maar ook de ontwikkeling van vernieuwende service en business modellen. Op dit moment lopen er projecten waarin technologie wordt ontworpen die fysiotherapie op afstand, door middel van hologrammen, mogelijk maken. Daarnaast worden slimme computermodellen gemaakt voor de behandeling van lage rugpijn en wordt gekeken hoe zorg op afstand kan worden aangeboden via online avatars.

De volledige top 25 (van A New European Commission Study) kunt u hier vinden.

Benoeming Jaap Buurke tot hoogleraar aan de Universiteit Twente

Jaap Buurke is per 1 februari 2018 benoemd tot hoogleraar “Technology Supported Human Movement Analysis” aan de Universiteit Twente. De positie is verbonden aan de onderzoeksgroep Biomedische Signalen en Systemen aan de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica. Prof. dr. Jaap Buurke zal zich richten op de ontwikkeling, evaluatie en toepassing van innovatieve bewegingsanalysetechnieken in complexe dagelijkse situaties.

Jaap Buurke studeerde in 1982 af als fysiotherapeut. Hij promoveerde in 2005 aan de Universiteit Twente op onderzoek naar het herstel van lopen na een CVA. Momenteel geeft hij leiding aan het onderzoekcluster Revalidatie Technologie bij het onderzoeksinstituut Roessingh Research and Development in Enschede. Tevens is Jaap Buurke adjunct professor aan de North Western University in Chicago, senior onderzoeker bij Roessingh, Centrum voor Revalidatie en medisch wetenschappelijk directeur van IMDI SPRINT.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden