Samenwerking

 

RRD werkt intensief samen met academische zorg- en kenniscentra, hogescholen en universiteiten, revalidatiecentra en gezondheidsinstellingen, en bedrijven. We zijn met elkaar in staat om – ieder vanuit de eigen rol – invulling te geven aan een gedeelde ambitie en motivatie.

 

Samenwerkingsprojecten

Roessingh Research and Development is het internationaal erkende onderzoeksinstituut dat onderzoek verricht op het gebied van revalidatietechnologie en eHealth. Er bestaat een sterke verbondenheid met de Universiteit Twente en Roessingh, zowel met het revalidatiecentrum als met de bedrijven binnen het concern. Daarnaast werkt RRD veelvuldig samen met bedrijfsleven, kennisinstellingen en gezondheidsinstellingen, zowel regionaal, nationaal als internationaal.

Nauwe inhoudelijke samenwerking tussen Roessingh, Centrum voor Revalidatie, Roessingh Concern en Roessingh Research and Development is van groot strategisch belang voor deze partijen. De partijen zijn met elkaar in staat – en hebben elkaar nodig – om invulling te geven aan de ambitie en motivatie om mensen die getroffen zijn door een ziekte of beperking beter in staat te stellen zo zelfstandig en betekenisvol mogelijk deel te nemen aan de samenleving en zo optimaal mogelijk te functioneren met inzet en ontwikkeling van nieuwe technologie.

Hieronder leest u meer over een aantal samenwerkingsprojecten.

Technologie & Zorg Academie

De Technologie & Zorg Academie (TZA) biedt een inspirerende state-of-the-art-omgeving. In een vernieuwende omgeving kunnen studenten, professionals en belangstellenden kennis maken met ontwikkelingen gericht op behoud van zelfstandigheid en zelfredzaamheid in de thuissituatie. De grondleggers van de TZA zijn: ROC van Twente, Livio, Loohuis Installatietechnieken, Loohuis Communicatie & Beveiliging, Roessingh Research and Development en de Gemeente Enschede.

Deze partijen zijn ervan overtuigd dan intensieve, regionale samenwerking noodzakelijk is voor de ontwikkelingen, organisatie en uitvoering van nieuwe zorgarrangementen.  Zij trekken samen op in de TZA en het doel is dat ook andere partners vanuit de 3 O’s (Onderwijs, Ondernemers en Overheid) actief gaan participeren in de TZA.

Visie
De zorgvraag zal de komende jaren sterk veranderen: vergrijzing neemt toe en het aantal zorgverleners daalt.  Deze trend heeft grote gevolgen. Samen met zorg- en kennisinstellingen, gemeenten en innovatieve bedrijven richt de TZA zich daarom op technologie en toepassingen die het langer zelfstandig thuis blijven wonen bevorderen.

Schermzorg, thuismetingen, (zorg)robotica, digitale portals, het gebruik van zorgtechnologie groeit explosief. Professionals en zorgorganisaties worden hier steeds vaker mee geconfronteerd en maken er meer gebruik van. In de communicatie, de praktische uitvoering van zorgverlening en bij het behoud van zelfstandigheid, speelt zorgtechnologie in toenemende mate een rol. Dit vraagt om bijstelling van competenties van huidige en toekomstige professionals. Toekomstbestendige professionals hebben kennis van de technologische actualiteit en kunnen dit in verschillende situaties toepassen. Dat maakt de TZA mogelijk.

Missie
De Technologie & Zorg Academie ziet het als haar maatschappelijke opdracht om in een constant veranderende omgeving ontwikkelen op het gebied van zorg en technologie, die de autonomie bevorderen, te vertalen naar de praktijk. In de TZA worden nieuwe zorgtechnologieën en toepassingen getest en kunnen (aankomende) professionals en burgers hiermee kennismaken én leren werken.

Meer informatie vindt u hier.

Informatievaardigheden van mensen met chronische pijn

Voordat mensen met chronische pijnklachten binnen een revalidatietraject komen zijn ze al maanden, zo niet jaren, op zoek naar de oorzaak hiervan, en manieren om de pijn te verlichten. Hiervoor is het Internet natuurlijk een gigantische bron van informatie. Maar welke informatie zoeken deze mensen? Gebruiken ze hiervoor wel betrouwbare bronnen? En hoe beïnvloedt deze informatie hun behandeling en de beleving van hun ziekte? Om voorlichting binnen het behandeltraject te optimaliseren en patiënten te ondersteunen in hun keuze voor de juiste, digitale hulpmiddelen of bronnen is RRD samen met Roessingh, Centrum voor Revalidatie een studie gestart om het informatiegedrag van deze patiëntengroep in kaart te brengen.

Onder een groep revalidanten van de pijnpoli is in 2018 een dagboekstudie opgezet. Deelnemers werden vier weken lang gevolgd. Elke week kregen ze drie dagboekformulieren die ze in moesten vullen. In deze formulieren moesten ze aangeven of ze een de afgelopen dagen actief op zoek waren gegaan naar gezondheidsinformatie, dit toevallig tegenkwamen of dat ze juist besloten om niet op zoek te gaan naar gezondheidsinformatie. Per situatie werd hun gevraagd de situatie te beschrijven. Waar gebeurde dit, wie was erbij en wat waren de gevolgen van die situatie?

De resultaten laten zien dat deze patiënten meestal actief op zoek gaan naar gezondheidsinformatie wanneer ze lichamelijke of mentale klachten hebben. De deelnemers zochten naast informatie over medicatie, behandelingen en aandoeningen ook regelmatig informatie over de connectie tussen lichaam en geest, bespraken negatieve gevoelens (angst, stress) met anderen, en hielden zich bezig met vragen als ‘hoe te leven met een chronische aandoening’. Deze resultaten worden gebruikt om in 2019 een module ‘Omgaan met online informatie en apps in een leven met chronische pijn’ te ontwikkelen voor gebruik binnen de behandeling van chronische pijn.

Social Return on Investment

Het bepalen van het rendement van een eHealth dienst is tegenwoordig van groot belang. Het bepaalt immers of het voor een afnemer (een gemeente, een ziekenhuis) meerwaarde heeft om een eHealth dienst af te nemen en te implementeren. Reden genoeg voor RRD om zich hieraan te specialiseren en deze dienst aan te bieden aan haar partners.

In samenwerking met Vitaal Twente hebben medewerkers van RRD zich de quick scan sROI eigen gemaakt en hun kwalificatie als trainer behaald. Zodoende kan RRD deze training nu zelf aanbieden of de social return on investment van een eHealth dienst bepalen. In 2018 is er gelijk al voor twee diensten de social return on investment bepaald: langgezond.nl en de mobiele applicatie de GezelschApp, die eenzaamheid onder ouderen tegengaat.

Meer informatie vindt u hier.

Zorggroep Solis en RRD gaan samenwerken bij de ontwikkeling van eHealth voor ouderen met een chronische aandoening

Op 11 januari 2018 hebben algemeen directeur Peter Smoorenburg van Zorggroep Solis en directeur Miriam Luizink van Roessingh Research and Development een intentieverklaring ondertekend. Solis en RRD gaan samenwerken op het gebied van eHealth.

Solis wil de zorg voor haar cliënten continu verbeteren. Met behulp van eHealth is veel mogelijk en kunnen patiënten na hun revalidatieperiode bij Solis ook in de thuissituatie beter worden ondersteund. De ervaring leert dat patiënten het lastig vinden om dat wat ze hebben geleerd tijdens hun revalidatie thuis toe te passen. Niet alleen doordat de omgeving anders is, maar vooral ook doordat tegelijkertijd de professionele begeleiding flink wordt afgebouwd or zelfs helemaal stopt.
RRD loopt qua technologische ontwikkelingen in eHealth voorop. Het onderzoeksinstituut heeft al vele eHealth toepassingen ontwikkeld en een ruime expertise opgedaan in de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van eHealth in de zorg.

Door de handen ineen te slaan ontstaat er een samenwerking met het beste van twee werelden. Enerzijds de kennis, expertise en aanwezigheid van de doelgroep en anderzijds de benodigde expertise en ervaring met het ontwikkelen en implementeren van eHealth.

Solis en RRD streven er in de samenwerking naar om een nieuwe eHealth toepassing te ontwikkelen voor patiënten met een chronische aandoening zoals COPD of hartfalen, die tijdelijk voor revalidatie worden opgenomen. Het idee erachter is dat patiënten in de klinische fase bekend raken met de eHealth toepassing naast hun revalidatietraject. Op die manier kan de eHealth toepassing ondersteuning bieden in de thuissituatie bij het continueren van een leefstijl die het beste past bij de chronische aandoening, zoals een goede energieverdeling en voldoende beweging. Juist de overgang van de klinische fase naar de thuissituatie ervaren patiënten namelijk vaak als lastig. Door eHealth in te zetten kan de begeleiding van patiënten ook in de thuissituatie worden voortgezet.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden