Terugblik

 

Met het geven van presentaties voor experts, het publiceren van artikelen, het plaatsen van verhalen op onze website en het delen van korte berichten via social media, proberen we een indruk te geven van de innovaties waar we bij Roessingh Research and Development, bij RRD, aan werken. Met dit publieksjaarverslag doen we dat ook: nu gaan we in op het jaar 2018 in het bijzonder.

 

Het afgelopen jaar zijn we succesvol geweest in de werving van vernieuwende onderzoeksprojecten. We merken dat ons profiel als bruggenbouwer, tussen technologie en zorg en tussen onderzoek en dagelijkse praktijk, meer dan ooit lijkt te passen bij de behoefte. Onze kennis en expertise in revalidatietechnologie en eHealth, en meer specifiek bijvoorbeeld in robotica, serious gaming of monitoring en coaching, zijn gewild. Met het uitgebreide internationale relatienetwerk en de opgebouwde ervaring als constructieve partner, levert dat een goed startpunt voor het in interessante consortia werken aan vernieuwende ontwikkelingen.

In 2018 is een aantal grote nieuwe onderzoeks- en ontwikkelprojecten met nationale en internationale consortia van start gegaan. We hebben dan ook veel jonge onderzoekers voor hun promotieonderzoek bij RRD mogen verwelkomen. Met directe collega’s en partners van andere organisaties werken we intensief samen. Juist de combinatie van heel diverse disciplines en achtergronden leidt tot boeiende inzichten, waardevolle resultaten en verrijkende ervaringen.

RRD investeerde in 2018 ruim 3 M€ in onderzoek naar revalidatietechnologie en eHealth. Het resultaat uit bedrijfsvoering is als begroot. De RRD-begroting voor 2019 gaat op vergelijkbare voet verder. Voor een zelfstandig onderzoekscentrum dat sterk afhankelijk is van projecten en tijdelijke financiering is deze stabiliteit zeer gewenst, we zijn er blij mee.

Onze motivatie is om mensen met een fysieke of cognitieve beperking in het functioneren beter in staat te stellen om met inzet van nieuwe technologie met eigen regie een betekenisvol leven te leiden. Het kan gaan om preventie en om revalidatie. Ik hoop dat dit jaarverslag een beeld geeft van de meerwaarde van die nieuwe ontwikkelingen.

Miriam Luizink
directeur-bestuurder Roessingh Research and Development bv

In 2018 heeft Roessingh Research and Development haar positie als toonaangevende speler op gebied van revalidatietechnologie en eHealth verder kunnen uitbouwen. De goede relatie met partners als Universiteit Twente, Saxion Hogeschool, Roessingh, Centrum voor Revalidatie en verscheidene bedrijven heeft zich vertaald in tal van nieuwe en vernieuwende onderzoeksprojecten. De participatie in uitdagende Europese projecten geeft daarbij extra inhoud aan de internationale profilering van RRD. Versterking van de relatie met subsidiegevers en marktpartijen heeft ook in 2018 weer veel aandacht gekregen, en met succes.

Het stichtingsbestuur is in 2018 vier keer als AVA bijeengekomen en heeft gesproken over onder meer nieuwe ontwikkelingen en financiële onderwerpen. Ook heeft het stichtingsbestuur gesproken met de OR RRD en met de Raad van Bestuur van Roessingh.

Directie, managementteam en medewerkers hebben met veel elan en enthousiasme invulling gegeven aan de vernieuwende rol en positie van RRD. Als aandeelhouder heeft de stichting RRD veel waardering voor de inzet, de geleverde prestaties en de behaalde resultaten. Het feit dat RRD als onafhankelijke innovatieve organisatie in de markt positief wordt erkend en herkend, geeft veel vertrouwen voor de toekomst.

Namens het bestuur van stichting Roessingh Research and Development
Dik Hermans, Barbara Fransen, Ton Beune

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden