Promotieonderzoek Simone Boerema
“Zitten is het nieuwe roken”

Wie heeft het niet al een keer gehoord of gelezen? Zitten heeft een slechte invloed op de stofwisseling en verhoogt de kans op hart- en vaatziekten. Het gezondheidsrisico kan worden verminderd als een persoon zijn of haar gedrag verandert door minder te zitten en meer te bewegen. In haar promotieonderzoek ‘Sensing human activity to improve sedentary lifestyle’ onderzocht Simone Boerema hoe draagbare activiteitensensoren (wearables) succesvol kunnen bijdragen aan gezondheidsinterventies gericht op zitgedrag.

Meten en richtlijnen
Draagbare technologieën en activiteitensensoren maken het mogelijk om het zitgedrag in het dagelijks leven gedetailleerd, objectief en langdurig te meten. Die metingen zijn echter niet foutloos. Denk bijvoorbeeld aan het verkeerd plaatsen van de sensor. Het is belangrijk om de effecten van mogelijke meetfouten te begrijpen, om daar vervolgens op de beste manier mee om te gaan. Daarnaast bestaat er geen eenduidige Nederlandse richtlijn voor het meten van zitgedrag en zijn gezondheidsinterventies niet ‘rechttoe rechtaan’: minder zitten is goed, maar ook rust is noodzakelijk.

Activiteitencoach voor kantoormedewerkers
Omdat mensen zich vaak niet bewust zijn van hun zitgedrag, is dit moeilijk te veranderen. Die bewustwording kan worden verhoogd met zogenoemde mHealth toepassingen. mHealth staat voor Mobile Health en omvat alle draadloze communicatietechnologieën, zoals mobiele telefoons, tablets en wearables in de gezondheidszorg. Omdat deze toepassingen afgestemd kunnen worden op de behoeften van de gebruiker is de kans op een gedragsverandering groter.

Mensen met een kantoorbaan zitten veel en lang. Simone heeft samen met haar team een innovatieve activiteitencoach ontwikkeld die kantoormedewerkers helpt om zitperioden van meer dan 45 minuten op te breken met kortere perioden van fysieke activiteit. Deze coach meet wanneer iemand zit of juist actief is. Op basis van het actuele gedrag en het gedrag in het verleden, doet de coach suggesties voor mogelijke activiteiten. Uit testen kwam naar voren dat hierdoor de totale tijd van zitten niet veranderde, het zitpatroon echter wél. De kantoormedewerkers verminderden hun lange zitperioden en gaven aan dat de coach ze hielp om zich bewuster te worden van hun zitgedrag.

Acceptatie van mHealth toepassingen
De behoefte aan mobiliteit en onafhankelijkheid is vooral voor ouderen erg belangrijk. Zij ervaren sneller beperkingen in het dagelijks leven, bijvoorbeeld bij huishoudelijke klussen, wandelen en/of fietsen. De meeste mobiliteitshulpmiddelen, zoals een rollator schieten tekort in mogelijkheden en worden niet altijd even goed geaccepteerd. Door middel van interviews heeft Simone de belangrijkste waarden, belemmeringen en hulpmiddelen van ouderen in kaart gebracht. In co-creatiesessies heeft zij met haar team innovatieve mobiliteitshulpmiddelen ontwikkeld voor deze groep. De acceptatie van rollator-achtige hulpmiddelen was echter laag. Opvallend was dat ouderen die al een mobiliteitshulpmiddel gebruiken, positiever waren over de nieuwe ontwerpen dan ouderen die nog geen gebruik maken van zo’n hulpmiddel. Het voordeel van deze, op waarden gebaseerde ontwerpbenadering is dat ontwerpers inzicht krijgen in de levens van ouderen en hulpmiddelen kunnen creëren die beter aansluiten op hun werkelijke behoeften.

Resultaten van het promotieonderzoek
Het promotieonderzoek heeft een brede strekking over het meten van zitgedrag en -patronen door middel van draagbare activiteitensensoren tot de ontwikkeling en evaluatie van mHealth toepassingen die gebruik maken deze sensoren. De resultaten laten zien dat een combinatie van waardevolle informatie via activiteitensensoren over het zitpatroon en het in kaart brengen van waarden, belemmeringen en hulpmiddelen van ouderen het meeste bijdragen aan gezondheidsinterventies gericht op zitgedrag.

Europese samenwerking
Simone heeft in haar onderzoek met veel verschillende studenten en organisaties samengewerkt, zoals kennisinstellingen, designers, technologie ontwikkelaars en partijen die technologie en eindgebruiker bij elkaar brengen:

 • Universiteit Twente
 • Technische Universiteit Eindhoven
 • Saxion Enschede
 • Aalborg University
 • Indes Enschede
 • Design Academy Eindhoven
 • Inertia Technology Enschede
 • RFID-specialisten Denemarken
 • Singular Romania Computer application Roemenië
 • Sensap Swiss Zwitserland
 • AIT Austrian Institute of Technology Oostenrijk
 • Empirica Duitsland
 • Comarg Zwitserland

Roessingh Research and Development (RRD)
Simone heeft een leuke, leerzame en inspirerende tijd gehad bij RRD. De sfeer was gezellig en de collega’s waren vriendelijk en behulpzaam. Bijzonder vindt zij de bundeling van onderzoeken gericht op zorg en technologie en de samenwerking met instellingen als de Universiteit Twente. Het geeft voldoening als onderzoeken leiden tot pilotprojecten die van meerwaarde zijn voor eindgebruikers. Een hoogtepunt voor haar was het werkbezoek van Koningin Máxima aan RRD.

Na haar vertrek bij RRD ging Simone bij GGD Twente als Epidemioloog/Onderzoeker Publieke Gezondheid werken waar ze zich richt op het monitoren, inzichtelijk maken en verbeteren van de publieke gezondheid. Daarnaast is Simone als netwerk coördinator bij Vitaal Twente verantwoordelijk voor de verbinding van organisaties zodat deze tot duurzame implementaties van technologische innovaties komen. De band met RRD blijft warm en ze komt nog geregeld langs!

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden