In het najaar van 2019 vond de vijftigste promotie vanuit Roessingh Research and Development plaats. Een bijzondere mijlpaal! We laten vijf van die vijftig promovendi aan het woord. Hoe hebben zij hun promotietraject bij RRD beleefd? En wat heeft het hen persoonlijk gebracht?

Laura Kallenberg – 19e promotie

gepromoveerd in 2007, “Multi-channel array EMG in chronic neck-shoulder pain”

Laura Kallenberg promoveerde bij Roessingh Research and Development onder haar promotor Hermie Hermens, hoogleraar op de Universiteit Twente, in 2007. Het negentiende proefschrift had als titel “Multi-channel array EMG in chronic neck-shoulder pain”. Ze behaalde haar diploma cum laude waarna ze een baan bij RRD als onderzoeker kreeg aangeboden in 2002.

Twee jaar na haar promotieonderzoek ging ze aan de slag bij Thebe, een bedrijf in ouderenzorg in Brabant. Sinds dit jaar werkt ze bij Avoord als directeur Zorg.

Multi-channel array EMG in chronic neck-shoulder pain

Het negentiende proefschrift, getiteld Multi-channel array EMG in chronic neck-shoulder pain bij RRD werd geschreven door Laura Kallenberg. Ze promoveerde onder haar promotor Hermie Hermens, hoogleraar op de Universiteit Twente, in 2007. Ook in die tijd wilde ze de zorg al verbeteren, daarom besloot ze na haar onderzoek de zorg in te gaan. Sinds dit jaar geeft ze via negen zorgmanagers leiding aan duizend medewerkers op het gebied van ouderenzorg. “Ik wist nog niet hoe het ging bij de ouderenzorg, maar ben het enorm gaan waarderen.”

Onderzoek naar chronische pijn

Via haar afstudeerproject voor de master Electrical Engineering aan de UT kwam Kallenberg bij Roessingh. Voor dat project deed ze al onderzoek naar spieractivatiepatronen bij mensen met chronische pijn, iets waar ze verder aan mocht werken voor haar promotieonderzoek. Daarbij onderzocht ze de mogelijkheid om de spieractivatiepatronen bij chronische pijn te meten met EMG.

Na haar promotie werkte ze nog twee jaar verder aan het onderzoek bij Roessingh. De vraag wat de impact van haar onderzoek voor patiënten was, bleef haar bezig houden. “Het was moeilijk om te bedenken hoe ik mijn onderzoek naar de praktijk kon brengen”, vertelt Kallenberg. Hoewel ze succesvol was in de wetenschap, wat bleek uit de toekenning van een Veni beurs, besloot ze de sprong naar de praktijk te maken en aan de slag te gaan in de zorgtechnologie.

Directeur bij Avoord

Sinds april van dit jaar is Kallenberg directeur zorg bij Avoord, een bedrijf uit Etten-Leur dat alle vormen van ouderenzorg biedt. Ze houdt zich voornamelijk bezig met de strategie van de organisatie rondom de komende uitdagingen binnen de ouderenzorg. Ze vertelt: “Hoe blijven we bijvoorbeeld goede zorg leveren met de toenemende vergrijzing?” Om dat soort vragen te beantwoorden werkt Kallenberg met allerlei partijen, zoals gemeenten en zorgleveranciers.

In haar stijl van leiding geven komt veel terug uit haar tijd bij RRD. Daarin heeft ze ontzettend veel geleerd van haar promotor Hermie Hermens. Kallenberg legt uit: “Ik probeer mensen zo veel mogelijk ruimte te geven en te coachen in hun werk. Bij Roessingh heb ik hier al veel mee kunnen oefenen doordat ik studenten van de UT mocht begeleiden en mij bezig mocht houden met allerlei verschillende projecten.”

Verbinding met de praktijk

De combinatie van RRD en de UT bleek waardevol. De nauwe samenwerking met artsen en fysiotherapeuten hielp haar de verbinding van haar onderzoek met de praktijk te behouden. “Je krijgt regelmatig de vraag ‘Wat hebben we hier aan?’ Dan mag je uitleggen wat je aan het doen bent en vergeet je niet waar je het voor doet”, vertel ze. Die samenwerking in een hechte organisatie als RRD vond ze fantastisch.

Wie is Laura Kallenberg

Laura Kallenberg werd geboren in 1978 in Amsterdam. Na haar middelbare schooltijd in Oldenzaal begon ze in 1996 aan haar studie Electrical Engineering aan de Universiteit Twente. Haar afstudeerproject deed ze in samenwerking met Roessingh Research and Development. Ze behaalde haar diploma cum laude waarna ze een baan bij RRD als onderzoeker kreeg aangeboden in 2002. Twee jaar na haar promotieonderzoek ging ze aan de slag bij Thebe, een bedrijf in ouderenzorg in Brabant. Sinds dit jaar werkt ze bij Avoord als directeur Zorg.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden