Prijzen en benoemingen

Waardering is er in vele uitingsvormen. Van voldane deelnemers aan onderzoeken tot regelmatig terugkerende opdrachtgevers. Soms uit het zich in een mooie prijs of bijzondere benoeming voor RRD-collega’s en hun werk.

Benoeming Lex van Velzen als clustermanager eHealth

Per 1 januari 2019 vervult dr. Lex van Velsen de rol van clustermanager Telemedicine bij Roessingh Research and Development. Hij volgt in deze functie prof.dr.ir. Hermie Hermens op. Hermie Hermens zal zich in zijn nieuwe rol richten op voor RRD van belang zijnde strategische ontwikkelingen, het introduceren van collega’s in zijn uitgebreide (internationale) netwerk en het verkennen van nieuwe wegen voor acquisitie en exploitatie. Beiden maken deel uit van het managementteam RRD.

Lex van Velsen:

““Mijn werkweek ziet er heel anders uit dan een jaar geleden. Toen was ik nog senior onderzoeker en nu ben ik clustermanager eHealth bij Roessingh Research and Development. Als clustermanager richt ik me op de hoofdlijnen binnen mijn cluster, ben ik onderdeel van het managementteam van RRD en houd ik mij met financiën bezig. Als senior onderzoeker ben je zelf echt met onderzoek bezig. Ik had niet verwacht dat ik het financiële gedeelte van mijn nieuwe managersfunctie zo leuk zou vinden. Ik vind het een uitdaging om, samen met mijn collega’s, die cijfermatige puzzel kloppend te krijgen.

In gesprek gaan met mensen

Wetenschappelijk onderzoek speelt zich regelmatig af in het lab of bereikt niet direct de patiënt. Bij RRD zijn we relatief veel gericht op toepassing in de praktijk. Dat vind ik persoonlijk ook het leuke van onderzoek doen; het in gesprek gaan met mensen, bijvoorbeeld tijdens focusgroepen of screenings. Als clustermanager ben ik daar niet meer direct bij betrokken maar ik zal zeker nog wel eens aansluiten bij focusgroepen. Ik blijf graag feeling houden met de basis. Mensen moeten geen getalletjes op papier worden, dat is zo zonde.

In mijn werk vind ik het belangrijk om concrete zaken op te kunnen leveren. Daarom vind ik de directe lijn met het revalidatiecentrum heel waardevol. Ik heb bijvoorbeeld veel contact over lopende onderzoeken met de programmacoördinator innovatie Ina Flierman. Deze connectie tussen RRD en het revalidatiecentrum maakt het makkelijker om innovaties daadwerkelijk te laten landen in de behandelpraktijk.”

Oratie Jaap Buurke over revalidatietechnologie: ‘Eigen omgeving is het beste bewegingslab’

Om meer te weten te komen over de bewegingen van een patiënt na bijvoorbeeld een beroerte, wil prof. Jaap Buurke hem of haar in de thuisomgeving gaan volgen. “Juist in de overgangsfase, waarin het natuurlijk herstel plaatsmaakt voor compensatiemechanismen, is veel kennis te vergaren. Dat leidt dan ook tot een betere behandeling,” aldus Buurke, die verbonden is aan Roessingh Research and Development. ”Vaak wordt maar aan één route gedacht, terwijl soms een hulpmiddel beter werkt en in andere gevallen juist een operatie of medicatie. Het is daarnaast de kunst om dit portable gait lab zo compact mogelijk te houden en toch genoeg te kunnen meten,” stelde hij in zijn intreerede als hoogleraar, op 16 mei 2019.

“In het lab meten we patiënten op hun topniveau . Er zijn therapeuten bij aanwezig en de omgeving nodigt uit tot presteren. We kunnen in het lab veel meten, met onder meer krachtplatforms. In de thuissituatie bereikt de patiënt misschien 80 procent daarvan, maar hij of zij beweegt ook anders. Daar krijg je niet de opdracht om tien meter rechtuit te lopen. Maar je opent wel een deur of pakt iets op van de grond. En juist dán wil ik de krachten en momenten weten.” Het is intussen bekend dat het lichaam zich na bijvoorbeeld een CVA vijf tot zes weken herstelt, maar dat er daarna een overgang plaatsvindt naar compensatiemechanismen. Het brein gaat dan niet zozeer de ‘foute’ patronen corrigeren, in bijvoorbeeld de aanspanning van spieren, maar past zich flexibel aan.

Verbazing

Wereldwijd is onderzoek naar de dit omslagpunt ‘van herstel naar compensatie’ belangrijk, want het bepaalt meteen ook welke hulpmiddelen je kunt kiezen om een beweging te ondersteunen of corrigeren. “In de revalidatie denken we al gauw aan orthesen of robot-hulpmiddelen. Maar soms is het beter om injecties te geven of bijvoorbeeld een pees anders te leggen, in een operatie.” Daarbij wil Buurke zich blijven verbazen. Ooit dacht hij, als fysiotherapeut, alles over beweging te weten, totdat hij ontdekte dat ingenieurs al veel verder waren in het meten en analyseren. Het risico is dat iedereen vanuit zijn eigen kennisbasis blijft denken en zich niet meer verbaast.

Zo weinig mogelijk sensoren

Niet alleen in het vinden van remedies tegen bewegingsstoornissen, ook in het ontwerpen van het portable gait lab dat hij voor ogen heeft, pleit hij daarom voor een brede samenwerking. “Er zijn al geavanceerde sensorpakken maar voor een zo vertrouwd mogelijke situatie zijn die niet geschikt. Sterker nog, de patiënt krijgt ze zonder hulp niet eens aan.” Een paar sensoren moeten voldoen. “Bewegingen kun je natuurlijk visueel waarnemen, maar ik wil juist de krachten en momenten weten, ook bij simpele handelingen als het openen van een deur.” Behalve voor de analyse van bewegingsaandoeningen, is de techniek ook in te zetten voor bewegingsanalyse van sporters. “Hiermee hebben we al geëxperimenteerd bij de Enschede Marathon.”

Soft robotics

Buurke ziet veel kansen voor samenwerking binnen het Technical Medical Centre van de UT: van sensoren en actuatoren die in de kleding zijn verwerkt tot eHealth-programma’s die patiënten op afstand coachen en nieuwe ‘soft robots’ die beter draagbaar zijn dan de huidige exoskeletten. “Uiteindelijk verwacht ik zelfs dat we naar kunstmatige spieren gaan.”

Jaap Buurke is hoogleraar Technology Supported Human Movement Analysis aan de Universiteit Twente. Hij is verbonden aan Roessingh Research and Development in Enschede als coördinator revalidatietechnologie. In 2018 werd hij verkozen tot ‘docent revalidatiegeneeskunde van het jaar’.

Twente als Europese referentiesite voor healthy aging

In Europa is een netwerk van zogenaamde ‘referentiesites’. Deze sites zijn eigenlijk lokale samenwerkingsverbanden die als doel hebben om innovaties te ontwikkelen en te implementeren die het leven en de gezondheid van ouderen verbeteren. Vaak zijn deze sites regio’s, steden, ziekenhuizen of zorgorganisaties en hun partners, aangevuld met partners uit bedrijfsleven, onderzoek en overheid. Een dergelijke site kan erkend worden door de Europese Commissie als officiële referentiesite en dient zodoende als voorbeeld en komt in aanmerking voor netwerkbijeenkomsten, subsidies, enzovoort.

Al met al een belangrijke status voor een regio als Twente: het toont de ambitie en de kwaliteiten van de regio op dit front.

RRD heeft in 2019 gewerkt aan de vernieuwing van de status van Twente als referentiesite. Dit deed zij samen met haar partners van Vitaal Twente en OostNL. Deze inspanningen hebben ertoe geleid dat Twente wederom is erkend als een Europese referentiesite met een driesterren status (op een schaal van 1 tot 4 sterren).

Deze erkenning toont aan dat Twente binnen Nederland en Europa wordt gezien als toonaangevend als het gaat om de ontwikkeling van innovaties van de ouderenzorg, en dat RRD hier ook een flinke steen aan bijdraagt.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden