Salsa

Marijke Broekhuis, Junior onderzoeker en gedragswetenschapper bij Roessingh Research and Development.

 

In een krantenbericht in de Volkskrant van 31 januari 2020 wordt de vraag gesteld of de ouderenzorg nog te redden is. Er wordt verteld hoe de zorg voor zelfstandig wonende ouderen in de jaren ‘80 beter geregeld was doordat er in buurt betere communicatie en samenwerking was tussen bijvoorbeeld wijkagent, thuiszorgmedewerkers en lokale vrijwilligers. Het artikel bespreekt hoe deze vorm van ouderenzorg in de afgelopen veertig jaar vanwege bezuinigingen, centralisatie en bureaucratie is weggevallen. De laatste tijd zien we echter een herwaardering voor de buurtgemeenschap. Verschillende initiatieven en projecten richten zich op het scheppen van een prettige leefomgeving voor en door ouderen, waarbij ze elkaar kunnen ondersteunen en helpen.

Binnen het AAL-project SALSA probeert RRD ook om 55-plussers te ondersteunen met een sociale en sportieve levensstijl. Dit wordt gedaan door het aanbieden van groepsactiviteiten binnen hun eigen lokale buurt. Samen sporten motiveert en is gezellig. Echter, veel 55-plussers weten niet wat er allemaal in hun buurt mogelijk is of hebben geen maatje om samen naar de activiteiten te gaan. Het SALSA-platform maakt inzichtelijk welke activiteiten er in de buurt worden georganiseerd. Lokale sporttrainers, fitnessscholen en fysiotherapiepraktijken kunnen hun activiteiten aanbieden op dit platform en 55-plussers kunnen zich vervolgens hiervoor aanmelden. Daarnaast is SALSA zeer geschikt voor fysiotherapie. Fysiotherapeuten kunnen via SALSA hun cliënten informatie over hun aandoening en behandelprogramma en oefenmodules voor de thuisomgeving meegeven. De fysiotherapeut kan de oefeningen per individu aanpassen afhankelijk van de klachten, fitheid en vooruitgang van de cliënt. Sommige van deze oefeningen worden ook in spelvorm aangeboden, Exergames, waardoor cliënten gestimuleerd worden om thuis te oefenen.

Aan het einde van een behandelprogramma, kan de fysiotherapeut de cliënt adviseren welke sporten of fysieke activiteiten in SALSA voor hem of haar geschikt zijn. De cliënt kan in SALSA deze type groepsactiviteiten vinden en zich hiervoor aanmelden. Zo wordt getracht een eerste stap te zetten in een soepele overgang tussen eerstelijnszorg en preventie.

Binnen het SALSA-project is RRD verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een implementatieplan voor de zorgsector. Daarnaast heeft RRD een grote database van video-oefeningen, die speciaal ontworpen zijn voor de oudere populatie (op basis van het Otago-programma). Deze video-oefeningen worden aangeboden binnen de thuisoefeningen-module van het SALSA-platform. Ten slotte is RRD verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het evaluatieprotocol om de effectiviteit van dit systeem te testen.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden