Samenwerking

RRD werkt intensief samen met academische zorg- en kenniscentra, hogescholen en universiteiten, revalidatiecentra en gezondheidsinstellingen, en bedrijven. We zijn met elkaar in staat om – ieder vanuit de eigen rol – invulling te geven aan een gedeelde ambitie en motivatie.

Technologie & Zorg Academie start Probeerservice en
opent tweede vestiging in Almelo


De Technologie & Zorg Academie (TZA) begeleidt bij bewustwording, acceptatie en adoptie van zorgtechnologie in de praktijk.
De TZA is er voor studenten, professionals en burgers om laagdrempelig kennis te maken met zorgtechnologie en toepassingen.
De TZA is een netwerkorganisatie van (zorg)ondernemers, overheid en onderwijs.

Grondleggers van de TZA zijn Roessingh Research & Development, ROC van Twente, Livio, Loogisch, Loohuis Installatietechnieken en de Gemeente Enschede.

Met de start van de ProbeerService van de Technologie & Zorg Academie (TZA) komt zorgtechnologie binnen handbereik van 25.000 zorgprofessionals in de regio. De Probeerservice werd gelanceerd tijdens de opening van de dependance van de TZA bij het hoofdkantoor van ZorgAccent in Almelo.

Een vrachtwagen, een tentoonstellingsunit en een online uitleenservice maken het mogelijk voor zorgprofessionals om zorgproducten op locatie samen met cliënten uit te proberen.
De vrachtwagen, ofwel Infotruck, kan worden ingezet tijdens trainingen, open dagen en themaweken. Binnen is ruimte voor ruim twintig personen. De tentoonstellingsunit, de Infostand, bestaat uit een viertal kasten die in een hal of restaurant gereden kunnen worden. Vanaf de vernieuwde website is een online ProbeerService gestart; de Infotheek.

Probeerservice

Op dit moment zitten al zo’n zestig soorten producten in de Probeerservice. Het varieert van de bekende gerobotiseerde katten tot kleine zorgrobots, spellen, speciale tracking-horloges en anti-trillepels voor parkinsonpatiënten. De producten zijn over vier categorieën verdeeld: welzijn, communicatie en contact, veiligheid en zelfredzaamheid. De meeste producten zijn plug & play, er is dus geen expert nodig om de producten te leren gebruiken.

Vestiging Almelo

De tweede vestiging van de Technologie & Zorg Academie in Almelo heeft net als Enschede een appartement en presentatieruimte. Daardoor zijn de trainingen en rondleidingen voor professionals, studenten en belangstellenden vanuit de hele regio makkelijk bereikbaar. ZorgAccent heeft hiervoor ruimte beschikbaar gesteld.

Langer wonen

Met de probeerservice en de nieuwe vestiging wordt de missie van de TZA in praktijk gebracht; stimuleren dat (langer) thuis wonen en zelfstandig wonen mogelijk wordt voor ouderen en voor jongeren met een zorgvraag. De Probeerservice is mogelijk dankzij de Transitiemiddelen. Daarmee zijn dit jaar al ruim 500 medewerkers geschoold en volgend jaar volgen nog 900 medewerkers de module introductie zorgtechnologie en de module ethiek & technologie.
Alle diensten zijn beschikbaar voor medewerkers van de aangesloten leden van de TZA. Inmiddels zijn veel van de zorginstellingen voor ouderen, gehandicapten en jeugd in Twente aangesloten bij de TZA.

Diameter


Het project “Diameter“ is een samenwerking tussen RRD, de Universiteit Twente en Ziekenhuisgroep Twente (ZGT).
In 2017 won het project “Het Beste Diabetesidee 2017” van het Diabetesfonds.

Mensen die met diabetes leven managen hun lichamelijke conditie vaak zelf. Zij moeten hun medicatie innemen, een bepaald dieet aanhouden en fysiek actief blijven – al deze factoren hebben invloed op hun bloedglucoseniveau. Dit kan veel van iemand vragen en het doel van de Diameter is om met hun zelfmanagement te helpen.

De Diameter combineert verschillende aspecten in één applicatie: het monitoren van activiteit, voeding en bloedglucose, evenals gepersonaliseerd coaching. Data van een activiteitstracker, doorlopende bloedglucose metingen en een voedingsdagboek worden verzameld en geanalyseerd om mensen met diabetes type 2 meer inzicht in hun gezondheid te geven.

Persoonlijke voorkeuren van de gebruiker, motivatie theorieën en de verzamelde data worden gebruikt voor gepersonaliseerd coaching om mensen bij het aanpassen van hun levensstijl te motiveren en te ondersteunen. De technische ontwikkelingen worden door RRD uitgevoerd, in nauwe samenwerking met onderzoekers van ZGT en UT, die ook modellen ontwikkelen om de effecten van voeding en fysieke activiteit op bloedglucose te voorspellen.

Citizen Science

Gezien mensen in de toekomst steeds vaker gebruik moeten maken van zelfmanagement om gezondheidszorg beschikbaar en betaalbaar te houden, zullen burgers zelf ook een actievere rol gaan spelen in het onderzoeken en ontwikkelen van innovaties. TOPFIT CitizenLab is een onderzoeks- en innovatieprogramma waarin burgers, zorgprofessionals en bedrijven samenwerken om technologie voor gezondheid en zorg te innoveren en te implementeren. De Diameter is een case studie in een van de pilots, waar burgers actief betrokken zijn in de ontwikkeling en ook bijdragen aan een vroegtijdige beoordeling ervan, of de technologie voldoet aan hun behoeftes en verwachtingen. RRD is een van de partners in dit programma, samen met onder anderen Universiteit Twente, Vitaal Twente, Demcon, Saxion, ROC en de provincie Overijssel.

Slaapmonitoring bij mensen met en zonder chronische pijn

Slaapproblemen komen vaak voor bij patiënten met chronische pijn; 50-80% van de pijnpatiënten geeft aan een verstoring van slaap te ervaren. De impact die de pijn en het gebrek aan slaap op mensen hebben is vaak groot en kan patiënten nog veel meer beperken in hun dagelijkse functioneren. Het is daarom belangrijk inzicht te krijgen in het slaappatroon van patiënten met chronische pijn en de eventuele relatie met verschillende leefstijlfactoren.

Methode

In 2019 heeft RRD een slaaponderzoek uitgevoerd, waarbij de slaap is gemeten van mensen met en mensen zonder pijnklachten. Van de proefpersonen werd gedurende drie nachten (patiënten) of zeven nachten (gezonde deelnemers) het slaappatroon gemeten door middel van het gebruik van een slaapsensor die onder het matras werd gelegd. Deze sensor meet verschillende parameters van slaap, zoals onder andere de duur van de slaap, aantal keren wakker worden en de verschillende slaapstadia (lichte, diepe, REM-slaap). De mensen zonder pijnklachten werden in de thuissituatie gemeten en de patiënten met chronische pijnklachten werden gemeten tijdens de klinische fase in revalidatiecentrum Roessingh.

Naast het objectief meten van de slaap werd elke ochtend en avond een slaapdagboekje ingevuld met in de avond vragen over leefstijlfactoren (onder andere informatie over cafeïnegebruik, alcoholgebruik, lichamelijke activiteit) en subjectieve beleving (onder andere vermoeidheid, ervaren stress en pijnklachten) en in de ochtend vragen over subjectieve factoren met betrekking tot de slaap (onder andere vermoeidheid, cijfer slaap, soort nacht).

Resultaten

In totaal hebben 11 mensen zonder pijnklachten en 9 patiënten met chronische pijn meegedaan aan het onderzoek. Patiënten ervaren een hogere vermoeidheid gedurende de dag en zijn mentaal en fysiek vermoeider dan gezonde proefpersonen. Patiënten zijn gemiddeld vaker wakker, hebben meer snurkepisodes en een hogere gemiddelde hartslag tijdens hun slaap vergeleken met gezonde proefpersonen. Gezonde mensen hebben een hoger percentage lichte slaap en een lager percentage diepe slaap vergeleken met patiënten. Er zijn geen verschillen te zien in het percentage REM-slaap tussen beide groepen. Leefstijlfactoren die invloed lijken te hebben (positief of negatief) op de kwaliteit van de slaap zijn: cafeïne, alcohol, hoeveelheid daglicht en activiteit in de avond.

De ervaringen met de slaapsensor waren positief. Men vond het erg interessant om het slaappatroon inzichtelijk te hebben. Een aantal psychologen is inmiddels geschoold door Slaapmakend in het behandelen van slaapproblemen bij patiënten met chronische pijn. Een volgende stap is het aanbieden van een slaapinterventie om te kijken of de slaapkwaliteit door het aanbieden van een slaapmodule tijdens de behandeling in revalidatiecentrum Roessingh ook beïnvloed kan worden.

Novalab


Het Novalab is een gezamenlijk initiatief gestart tussen Roessingh Research and Development en Roessingh, Centrum voor Revalidatie,
waarbij een volledig nieuwe innovatie behandelruimte met een zeer gevarieerd aanbod van revalidatietechnologische en aanvullend ook eHealth-toepassingen is ingericht.
Het Novalab is gesitueerd op een centrale plek in het revalidatiecentrum waardoor de aspecten implementatie in de dagelijkse behandelpraktijk,
toegepast onderzoek en etaleren van innovaties goed tot hun recht kunnen komen.

“De combinatie van revalidatiezorg en wetenschappelijk onderzoek blijft inspireren.” Een interview met Ina Flierman, Programmacoördinator innovatie bij Roessingh, Centrum voor Revalidatie.

“Wat ik erg leuk vind en waar ik me veel mee bezig houd, is de relatie tussen het revalidatiecentrum en Roessingh Research and Development (RRD). De combinatie van revalidatiezorg en wetenschappelijk onderzoek blijft inspireren. Ik werk al 22 jaar bij Roessingh en ik vind het, onder andere daarom, nog steeds zo leuk als toen ik begon.

Vernieuwen

In mijn functie staat vernieuwing centraal en juist dat maakt die band met RRD zo belangrijk. Samen brengen wij door middel van de kennis en ervaring van RRD nieuwe ontwikkelingen naar het revalidatiecentrum en implementeren we deze in de behandelpraktijk. Ik zet mij in om de collega’s in het revalidatiecentrum enthousiast te maken voor de verschillende initiatieven op het gebied van revalidatietechnologie, eHealth en het patiëntenportaal. Ik ben nu bezig met concrete plannen over de aanpak van innovatie en hoe dit er in de toekomst uit kan zien in het revalidatiecentrum en in de samenwerking met RRD.

Ik word heel blij van de sprankeling en het enthousiasme bij RRD. Die passie is samen met ruimte en vrijheid nodig om te kunnen innoveren. Ik haal daar veel inspiratie uit en ik hoop dat ik mensen kan verleiden om de passie en het enthousiasme van mij over te nemen.”

Benieuwd welke innovaties bijdragen aan het herstel van onze patiënten? Bekijk de 360 graden virtual reality video van het Novalab.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden