Judith Fleuren

gepromoveerd in 2009, “Assessment of Spasticity, from EMG to Patients’ perception”

Judith Fleuren verdedigde op 2 oktober 2009 met succes haar proefschrift met de titel ‘Assessment of Spasticity, from EMG to Patients’ perception’. Judith Fleuren nam daarmee de 21e promotie vanuit RRD voor haar rekening.

Zij combineert haar werk als revalidatiearts bij Roessingh nog altijd met een halve dag per week onderzoek bij RRD.

Combinatie specialisatie revalidatiearts en promotieonderzoek

Het onderzoek van Judith Fleuren richtte zich op het meten en in kaart brengen van spasticiteit. Het meten van spasticiteit in de klinische praktijk is vaak lastig, vanwege de verschillende uitingsvormen. Ook zijn er verschillen tussen de objectieve meetresultaten van de onderzoekers en hoe de patiënt zelf de spasticiteit ervaart. Spasticiteit kan bovendien per dag of per moment van de dag anders zijn. Een goede meting van spasticiteit is echter van groot belang voor het bepalen van de juiste behandelmethode.

“Ik ben bij Roessingh begonnen als Agiko, een combinatie van specialisatie tot revalidatiearts en het uitvoeren van een promotieonderzoek,” licht Judith Fleuren toe. “Voor mij was dat een ideale situatie, omdat ik voor beide trajecten voldoende tijd had. Ik had de luxe dat ik studie en onderzoek steeds in blokken van een half jaar kon afwisselen. Zo had ik alle tijd voor mijn onderzoek en kon ik bijvoorbeeld diep graven in de vakliteratuur, dat vind ik enorm interessant om te doen. Collega’s vroegen zich zelfs wel eens af wat ik toch die hele dagen achter de computer deed…”

Brugfunctie

“Bij het formuleren van mijn onderzoeksvraag heb ik veel overleg gehad met Hermie Hermens en  onderzoekers van RRD. Zij waren op dat moment betrokken bij een internationale werkgroep die zich bezighield met meten van spasticiteit bij neurologische aandoeningen. Voortbordurend op de kennis die daarin al was opgedaan, en vanuit de behoeften in de klinische praktijk heb ik mijn onderzoeksvraag geformuleerd. Doordat ik zowel in de klinische praktijk van de revalidatie bezig was als dicht bij het vuur stond bij de lopende onderzoeken van RRD heb ik een soort brugfunctie gekregen tussen beide delen van Roessingh.”

“Ik heb een aantal experimenten opgezet om de mogelijkheden en beperkingen van klinische meetinstrumenten voor spasticiteit in kaart te brengen. De samenwerking tussen het revalidatiecentrum en RRD was daarbij voor beide partijen van belang. De metingen werden uitgevoerd bij dwarslaesie- en CVA-patiënten van Roessingh met veel hulp van de artsen en therapeuten van de teams. De uitkomsten van mijn onderzoek waren voor hen weer van belang voor de dagelijkse behandelpraktijk.”

“Naast het onderzoek heb ik ook veel geleerd van de internationale congressen en symposia waar ik RRD mocht vertegenwoordigen. Ik heb veel presentaties gegeven, erg leuk om te doen.”

Vervolg onderzoek

“Zoals bij zoveel onderzoek brachten de resultaten van mijn onderzoek niet meteen een ideale oplossing voor het meten van spasticiteit. We zijn nu wel kritischer op het meten van spasticiteit en er is een format ontwikkeld voor het meten van spasticiteit. Dit wordt toegepast bij Roessingh. Het sluit mooi aan bij de tendens om steeds meer evidence based te werken, waarbij de behandelmethodes zijn onderbouwd met wetenschappelijk onderzoek. Met de publicatie in een landelijke richtlijn en een vermelding in een internationale publicatie zijn inmiddels ook de eerste stappen gezet richting bredere bekendmaking en toepassing van het format en daar ben ik best trots op.”

“Ik kijk met veel plezier terug op mijn promotietijd bij RRD. Ik had een leuke groep collega’s en heb er enorm veel van geleerd. Wetenschappelijk onderzoek doen kan ik absoluut aanraden. Het voegt echt een nieuwe dimensie toe aan je werk, maar je moet er wel de tijd voor nemen. Ik heb er alles bij elkaar zeven jaar over gedaan.”

Balans

“Na mijn promotie heb ik wel even de tijd nodig gehad om mijn werk als revalidatiearts en onderzoeker in balans te brengen. Bij RRD gaat alles veel sneller en als clinicus is dit soms amper bij te houden. Inmiddels heb ik wel een rol gevonden en ben ik betrokken bij een aantal projecten bij RRD. Roessingh heeft speerpunten benoemd, waaronder arm/handfunctie en lopen. Bij beide ben ik nauw betrokken vanuit mijn kennis over spasticiteit en bewegingssturing, die ook mooi aansluit bij mijn dagelijkse klinische werk.

“Ik combineer mijn werk als revalidatiearts bij Roessingh nog altijd met een deel onderzoek bij RRD, waar ik voornamelijk meewerk aan onderzoek van anderen. Ook geef ik onderwijs vanuit mijn specialisatie als epidemioloog en ben ik betrokken bij de wetenschapsraad van het revalidatiecentrum. Zo blijf ik vanuit diverse rollen betrokken bij de lopende onderzoeken en heb ik nog altijd een brugfunctie tussen het revalidatiecentrum en RRD.”

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden